Oostendse biografieën A - Z

De "Oostendse biografieën" bevatten persoonsgegevens over en verwijzigingen naar burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, stadssecretarissen, stadsontvangers, havenkapiteins en havenmeesters, architecten en bouwmeesters, fotografengeneesheren, hoteliers, musici, kunstenaars, enz. die actief waren en/of zijn in Oostende.
De gegevens worden permanent aangevuld en bijgewerkt en zijn zeker niet volledig. Wie aanvullingen heeft, kan die bezorgen aan het Archief.

Ga naar