Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC)

1. Identificatiegegevens

Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC)
Perronstraat 1
8400 Oostende
T 059/51.63.29 en 059/51.63.09
F 059/51.76.83
msoc@oostende.be
www.oostende.be

Contactpersoon: Piet Dheedene, directeur
Openingstijden:   

- op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur (medicatiebedeling tot
  18.45 uur)
- op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur (medicatiebedeling tot
  18.45 uur)
- op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, enkel voor medicatiebedeling  

2. Doelstellingen

Het MSOC begeleidt de cliënten op medisch, psychisch en sociaal vlak met als doel de schadelijke gevolgen van druggedruk te beperken en de algemene levenskwaliteit van zowel de gebruiker als zijn omgevin te verhogen.

3. Doelgroep

Gebruikers van illegale drugs en hun nabije omgeving (familieleden, partners, …).

4. Methodieken

Het MSOC biedt een laagdrempelige ambulante, multidisciplinaire begeleiding aan.  Het MSOC gaat uit van de hulpvraag van de cliënt en streeft korte en lange termijndoelstellingen na in samenspraak met de cliënt.
Het MSOC werkt op volgende vlakken:

  • medisch: stabiliseren van de druggebruiker o.a. door het verstrekken van substitutiemedicatie, het behandelen van druggerelateerde problemen, het screenen van infectieziekten (tbc, hiv en hepatitis) en het vaccineren;
  • psychologisch: behandelen van problemen die aan de basis liggen van het druggebruik of die gebruik in stand houden;
  • sociaal: hulp bieden bij het lenigen van sociale basisbehoeften (huisvesting, werk, sociale zekerheid, administratie, …).

5. Toegankelijkheid

Het MSOC werkt laagdrempelig; elke cliënt kan zich zonder bijkomende voorwaarden voor begeleiding aanbieden.

6. Traject

Iedere nieuwe cliënt doorloopt een intakeprocedure. Deze procedure bestaat uit een gesprek met een hulpverlener en een arts.  Na de intake wordt samen met de cliënt een individueel behandelingsplan opgesteld, steeds op maat van de cliënt.

7. Kostprijs

De begeleiding wordt door de ziekteverzekering vergoed.  De cliënt betaalt alleen het remgeld op de revalidatieweekprijs en de medicatie.

8. Projecten

  • Antennewerking: zowel in Roeselare als in Kortrijk is er momenteel een antenne van het MSOC actief.  Gedurende een aantal dagen per week kan een gebruiker er terecht voor een ambulante, multidisciplinaire begeleiding.
  • Het KIDO-project: een team van 3 medewerkers biedt outreachende, geïntegreerde en intensieve begeleiding aan drugafhankelijke ouders en hun jonge kinderen.  De methodologie die daarbij gevolgd wordt is die van de Assertive Community Treatment.  Het project staat open vor zowel cliënten als niet-cliënten van het MSOC.
  • Spuitenruilproject: spuitenruil wil het risicovol gedrag van de injecterende gebruiker verminderen voor de gebruiker en zijn omgeving door de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van steriel injectiemateriaal te verhogen.  Vanuit het MSOC Oostende bouwt de provinciaal coördinator een netwerk van punten uit waar gebruikte spuiten kunnen worden afgeleverd en steriel materiaal kan worden opgehaald.  In het netwerk werken vandaag meerdere apotheken mee, evenals centra van ambulante drughulpverlening, straathoekwerkers, stedelijke diensten en afzonderlijk opgerichte spuitenruilpunten.  Ook dit project staat open voor zowel cliënten als niet-cliënten van het MSOC.