10 april - Vissershulde

Hoofdthemas

Jaarlijks op Paasmaandag herdenkt stad Oostende, het Comité Vissershulde en de Koninklijke Federatie der Zeelieden de vele vissers en zeelieden die hun leven lieten op zee.

Op maandag 10 april 2023 staan we stil bij alle vissers, scheepsjongens, matrozen en soldaten die op zee het leven verloren. Wij brengen die dag hulde aan onze “helden van de zee” en bieden troost aan hen die treuren om het verlies van hun geliefden.

Programma

  • 10.00 uur: herdenkingsmis in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk (op uitnodiging van het decanaat Oostende)
  • 10.45 uur: samenkomst op het Sint-Petrus- en -Paulusplein.
  • 11.00 uur: optocht onder begeleiding van de Koninklijke Stadsharmonie naar het Monument der Zeelieden op de Zeedijk voor de bloemenhulde 
  • 11.15 uur: bloemenhulde aan het Monument der Zeelieden op het Zeeheldenplein