13 november - Aanplanting Geboortebos

Hoofdthemas

Al sinds 1999 nodigt Stad Oostende alle jonge ouders uit om kort na de geboorte van hun kindje een boom aan te planten. Het Oostendse stadsrandbos breidt zo elk jaar uit met een 500-tal boompjes. Eind 2019 waren de beschikbare percelen rond de kinderboerderij volledig beplant. De Stad moest op zoek naar een nieuwe locatie. We kochten een perceel aan ter hoogte van de Karperstraat. Het gebied is 1,23 hectare groot en zal ruimte bieden aan zo’n 2.500 boompjes.

De aanplanting is om vele redenen belangrijk: bomen zijn de longen van de wereld. Het planten van een boom op de plaats waar je bent geboren, is een symbolisch gebaar: 'hier hoor ik thuis'. Bij elke aanplanting zorgen we voor een gelaagde en inheemse mix aan bomen en struiken: eik, els, hazelaar, kardinaalsmuts, wilg, olm, lijsterbes, … Die variatie zorgt voor een bijzondere soortenrijkdom in het bos. Het plantgoed trekt bijen, vlinders en andere insecten aan die op hun beurt weer voer zijn voor vogels en vleermuizen. Zo bouwen we steeds verder aan de kwaliteit van het stadsrandbos. Net zoals het bos zijn ook de jonge mensen de zuurstof voor onze stad. De uitbreiding van het geboortebos is daarom elk jaar opnieuw een feest.

Dankzij het Geboortebos creëren we een duurzaam inheems loofbos en brengen we een bosklimaat met een eigen biotoop tot stand. Om zo snel mogelijk een gunstig bosklimaat te creëren, helpen we de natuur een handje door zo efficiënt mogelijk aan te planten. Bij de aanplanting worden bomen altijd zeer dicht tegen elkaar geplant. Niet elke boom overleeft. Om een gezond bos te krijgen en te houden, moeten sommige bomen na verloop van tijd verdwijnen zodat andere, sterkere bomen verder kunnen uitgroeien.  Een goed bosbeheer draagt bij aan de biodiversiteit en creëert een gunstige biotoop voor verschillende plant- en diersoorten.

De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de aanplanting.