14 februari - herdenking van de ramp van 14 februari 1945

Op 14 februari 1945 vond in de voorhaven van Oostende, achter het station, een ontploffing plaats die tientallen Canadese en Britse soldaten het leven kostte.  Oostende was toen al een half jaar bevrijd, maar Canadese en Britse troepen waren nog altijd actief, o.a. in de haven.

Over de precieze omstandigheden is vrij weinig bekend.  Eerder op de dag hadden de Canadese soldaten brandstof overgeladen uit de schepen.  Wellicht was een deel van die brandstof op het water terechtgekomen, heeft dit vuur gevat en zich razendsnel verspreid. De brand ging gepaard met diverse ontploffingen.  5 Canadese van de 29th Canadian Motor Torpedo Boat Flotilla en 7 Britse motortorpedoboten werden volledig vernield, terwijl 26 Canadezen en 36 Britten het leven verloren.  De schade aan pieren en staketsels van de carferrykaai en in de voorhaven was aanzienlijk.

21 met naam gekende slachtoffers -18 Britten en 3 Canadezen - liggen in Oostende begraven, 3 Canadezen zijn later overgebracht naar Adegem. 

Elk jaar herdenkt stad Oostende de ramp die op 14 februari 1945 in de haven van Oostende plaatsvond. Toen ontploften vijf Canadese en zeven Britse torpedoboten. Aan het Canadees monument langs de Visserskaai worden bloemen neergelegd om hulde te brengen aan de 26 Canadese en 36 Britse zeevaarders die 79 jaar geleden het leven lieten bij deze ramp. 

Om de slachtoffers van die ramp te herdenken en als blijk van respect en erkentelijkheid voor de soldaten die de stad hadden bevrijd maar hier hun leven verloren, is er een monument geplaatst bij de plaats van de ramp en vindt er jaarlijks op 14 februari een plechtigheid plaats.

Dit jaar vindt deze plechtigheid plaats op woensdag 14 februari 2024 om 12.00 uur aan het monument op de Visserskaai.

Programma

11.45 uur: Samenkomst aan het Canadees monument op de Visserskaai

12.00 uur:  Bloemenhulde – Last Post

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.