14 februari - herdenking van de ramp van 14 februari 1945

Hoofdthemas

Elk jaar herdenkt stad Oostende de ramp die op 14 februari 1945 in de haven van Oostende plaatsvond. Toen ontploften vijf Canadese en zeven Britse torpedoboten. Aan het Canadees monument langs de Visserskaai worden bloemen neergelegd om hulde te brengen aan de 26 Canadese en 36 Britse zeevaarders die 77 jaar geleden het leven lieten bij deze ramp. 

Programma

10.45 uur: Samenkomst aan het Canadees monument op de Visserskaai

11.00 uur:  Bloemenhulde – Last Post

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.