15 november - Koningsdag

Hoofdthemas

 Jaarlijks wordt Koningsdag gevierd op 15 november, de datum van het naamfeest van Leopold en Albert.

  • 10.45 uur: bijeenkomst in de Rogierlaan, ter hoogte van het Koninklijk Atheneum, vorming stoet en  optocht naar het gedenkteken van Z.M. Koning Leopold I
  • 11.00 uur: bloemenhulde aan het gedenkteken van Z.M. Koning Leopold I
  • 11.30 uur: Te Deum in de Sint-Petrus- en Pauluskerk (organisatie Decanaat Oostende)