2 juni - Herdenking Pastor Pype

Hoofdthemas

Op donderdag 2 juni 2022 om 11.00 uur herdenkt Stad Oostende Pastor Pype. De plechtigheid vindt plaats aan het graf van de onderpastoor op de begraafplaats in de Nieuwpoortsesteenweg.

Henri Pype werd in 1884 onderpastoor in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk. Als aalmoezenier bekommerde hij zich om het lot van de Oostendse vissers en hun gezinnen. In de volksmond werd hij ‘Vader der visschers’ genoemd. In 1886 werd hij aalmoezenier-ter-zee. Tijdens de Vissersopstand van 23 en 24 augustus 1887 speelde hij een belangrijke rol als bemiddelaar.

Op 3 juni 1926 stierf Pastor Pype aan de gevolgen van maagkanker. Pastor Pype werd begraven op de begraafplaats in de Nieuwpoortsesteenweg. Dit kerkhof werd later naar hem vernoemd. 

Wegens de belangrijke rol die hij speelde, is Henri Pype voor altijd aan Oostende en aan de Oostendse visserij verbonden.