24 augustus - Herdenking van de Vissersopstand van 1887

Hoofdthemas

Op het einde van de 19de eeuw hadden de Oostendse vissers het niet gemakkelijk. Niet alleen heerste er veel armoede en ellende, maar bovendien overspoelden Engelse vissers de lokale markt met goedkope vis. Dit zorgde voor veel onvrede in de lokale visserskringen.

Uiteindelijk kwamen de spanningen tussen Oostendse en Engelse vissers tot een hoogtepunt en barstte er in augustus 1887 een spontane opstand uit. Hoewel de korte volksopstand snel uitdoofde, vielen er jammer genoeg enkele doden en gewonden. Nadien volgde een harde repressie.

Op woensdag 24 augustus 2022 vindt er om 11.00 uur een herdenkingsplechtigheid plaats aan het beeld 'Tot elke prijs' in de Winston Churchillkaai, nabij het station en de Visserskaai.

De vissersopstand wordt geduid door Doris Klausing. Stefaan Kerger interviewt een jonge en oudere visser. Leerlingen van Koninklijk Werk Ibis verzorgen een intieme bloemenhulde voor elk van de 5 overledenen. Cathérine Lagast, afstammelinge van één van de overledenen, Noël Warmoes en Guido Vanhoecke staan in voor de muzikale omlijsting.