30 minuten gratis parkeren

Hoofdthemas

Wat?

 • De Stad biedt alle inwoners en tweedeverblijvers gratis 30 minuten parkeren aan in alle betalende zones van de stad.
 • Dit verloopt door middel van een eenmalige digitale registratie.
 • Pas na deze registratie kan je gratis 30 minuten parkeren. Dit kan door je nummerplaat in te geven nadat je bent geparkeerd, via de parkeermeter.

Hoe gebruik je die gratis 30 minuten?

Ben je geregisteerd? Of ben je al in het bezit van een geldige bewonerskaart? Dan hoef je slechts eenmalig digitaal te registreren. Let op: voor elke gratis parkeersessie moet je je nummerplaats correct doorgeven aan de parkeermeter.

Voor wie?

 • Bewoners en tweedeverblijvers, na eenmalige registratie van hun nummerplaat, online of via het parkeerloket.
 • Ben je al in het bezit van een geldige bewonerskaart? Dan hoef je niet te registreren. 

Welke documenten heb je nodig bij registratie?

 • Identiteitskaart van de aanvrager
 • Indien tweede verblijf: bewijs van tweede verblijf in Oostende (aankoopakte of recentste aanslagbiljet)
 • Inschrijvingsbewijs voertuig: kentekenbewijs deel I (recto/verso in geval van kopie) van ieder voertuig dat je wenst te registreren
 • ¬≠Is de aanvrager niet de eigenaar van de wagen:
  • verzekeringspapieren op naam van de aanvrager
  • attest van de werkgever of rechtspersoon dat je permanent over de wagen beschikt

Belangrijk om te weten

 • De scanwagen controleert je nummerplaat en gaat na of je rechtmatig geparkeerd bent.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.