Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Hoofdthemas

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn een verouderd planningsinstrument die voor een bepaald gebied de bestemmingsmogelijkheden regelen. Doorheen Oostende zijn verschillende plannen in voege. Deze plannen zijn opgemaakt gedurende een ruime periode. Er konden reeds bijzondere plannen van aanleg opgemaakt worden voordat het Gewestplan in voege kwam. Sommige onder deze plannen dateren uit de jaren 1960, terwijl het meest recente BPA aangenomen werd in 2006 (BPA 117).

BPA’s zijn gemeentelijke plannen en zorgen voor een verfijning van het Gewestplan[LINK]. Ze leggen – in tegenstelling tot het Gewestplan – wel kwantitatieve voorschriften op zoals bouwhoogtes en -dieptes, dakvormen, bouwtypologieën en materiaalgebruik.

Op vandaag worden geen BPA’s meer ontworpen of vastgesteld. De procedure BPA is vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)[LINK], die via een geïntegreerd planningsproces tot stand komen.

Sinds augustus 2021 zijn alle BPA’s op het grondgebied van Oostende ouder dan vijftien jaar. Dit betekent dat er voor alle BPA’s een verruimde afwijkingsmogelijkheid bestaat in het kader van het optimaliseren van het ruimtelijk rendement.

Hoe gebruikt u het BPA?
Een bijzonder plan van aanleg bestaat uit twee delen. Op het grafisch plan vindt u de bestemmingszones en planmatige aanduidingen. U kunt op dit plan opzoeken in welke bestemmingszone uw perceel ligt.
Het tweede deel van het BPA houdt de tabel en de voorschriften in. De bestemmingszones staan opgesomd in de tabel. U kunt op basis van deze tabel per type-zone aflezen welke voorschriften er van toepassing zijn op uw perceel.

Downloads

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.