Vervoer van personen met een beperking heen en terug en tijdens een vakantieverblijf buiten Oostende: digitale aanvraag

Tegemoetkoming voor vervoer voor vakantieverblijf voor personen met een beperking