Parkeerverbod nav. een evenement

Parkeerverbod n.a.v. een evenement