Vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oostende

Hoe verloopt de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oostende?

Als de vluchtelingen toekomen in Oostende, worden ze eerst opgevangen in een tijdelijke collectieve opvangvoorziening. Ze krijgen meteen een maatschappelijk werker van de stad Oostende toegewezen, die hen helpt bij het verkrijgen van een leefloon, het aansluiten bij de mutualiteit, de inschrijving van de kinderen op school, ... 

Eens de vluchtelingen een leefloon of een ander inkomen hebben, worden ze ofwel gehuisvest in wooneenheden van de Stad of, in overleg met de kandidaat-onthaalgezinnen, naar een onthaalgezin gebracht.  

De toegewezen maatschappelijk werker blijft tijdens het hele verblijf de contactpersoon voor het onthaalgezin.  

Hoe kan ik mij kandidaat stellen om vluchtelingen op te vangen?

Als je Oekraïense vluchtelingen wil opvangen, kan je dat melden op het online formulier

Door dit formulier in te vullen, engageer je je nog nergens toe. We contacteren je in ieder geval voor we jou matchen met nieuwe gasten. Elke matching wordt grondig met jou besproken, en gaat enkel door met jouw akkoord.  

Wat zijn de vereisten om onthaalgezin te zijn?

Om te beginnen is het belangrijk dat er in de woning die je aanbiedt, voldoende ruimte is om op lange termijn (enkele maanden) comfortabel samen te kunnen leven. Daarnaast is het belangrijk om vertrouwen te kunnen hebben in de mensen die je opvangt. Het is de bedoeling dat deze mensen toegang krijgen tot je woning (je geeft ze bijvoorbeeld de sleutel of de toegangscode) zodat ze er ook kunnen blijven op het moment dat jij er niet bent.  

Tenslotte vragen we van alle volwassen gezinsleden een blanco uittreksel van het strafregister (model 2 art. 596.2). 

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Je kan aangeven hoeveel personen je wenst op te vangen, en of je liever een alleenstaande, een gezin, een koppel, mannen of vrouwen opvangt. Er wordt hier in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden. In ieder geval wordt de matching van vluchtelingen bij jou thuis eerst grondig besproken. Jij neemt uiteindelijk de beslissing of je een persoon/gezin opvangt of niet. 

Hoe lang hebben de vluchtelingen opvang nodig?

Op dit moment kunnen we niet zeggen hoe lang de vluchtelingen in de onthaalgezinnen zullen verblijven. Van zodra de vluchtelingen toegewezen worden aan een onthaalgezin, worden ze begeleid in de zoektocht naar een (semi-)permanente woonplaats.  

Je houdt er echter best rekening mee dat dit enkele maanden kan duren. Kan je slechts gedurende een korte tijd opvang bieden, dan is het beter om de vluchtelingen op een andere manier te helpen. Hoe je dit kan doen, lees je hier

Worden de vluchtelingen op mijn adres gedomicilieerd?

Ja. Zij worden echter als een apart gezin beschouwd, en dus niet opgenomen in jouw gezinssamenstelling. Zij worden geregistreerd onder een aparte code (06). Bij elke verhuis vindt een wooncontrole door de wijkagent plaats. Dit zal dus ook gebeuren bij de mensen die een tijdelijk onderkomen vinden bij jou thuis.  

Heeft de opvang van vluchtelingen een invloed op mijn vervangingsinkomen of pensioen?

Vluchtelingen die opgevangen worden bij personen die geen familie zijn, worden ingeschreven op hetzelfde adres, maar als een apart gezin.  

Hierdoor is er geen wijziging in de gezinssamenstelling van het gastgezin, en heeft dit geen impact op je uitkering of pensioen.  

Hebben de vluchtelingen een inkomen?

Zolang de vluchtelingen geen inkomen hebben, zullen ze opgevangen worden in collectieve crisisopvanglocaties. Zij krijgen hulp van een maatschappelijk werker om hun leefloon, mutualiteit en andere administratie in orde te brengen. Van zodra ze een inkomen uit leefloon of uit arbeid hebben, stromen ze door naar een onthaalgezin of een wooneenheid van de Stad. 

Krijg ik een vergoeding als ik vluchtelingen opvang?

Je kan een overeenkomst afsluiten met de vluchtelingen waarin je afspraken maakt over de vergoeding voor verbruik van water, gas en elektriciteit, het gebruik van bedlinnen en sanitair. Je vindt hier een verblijfsovereenkomst in verschillende talen.

Je beslist zelf of je hier gebruik van maakt, maar het wordt wel aanbevolen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen het onthaalgezin en de vluchtelingen. Stad Oostende is hierin geen betrokken partij.  

Moet ik steeds thuis zijn als de vluchtelingen thuis zijn? Moet ik eten maken voor hen?

Neen, dat moet niet. Het is niet de bedoeling dat je steeds beschikbaar bent voor de vluchtelingen. Zij zullen in de loop van de tijd een eigen leven en netwerk uitbouwen in onze Stad. Bij aanvang van hun verblijf kan je hen hier zeker bij helpen.  

Af en toe koken voor hen of voor de kinderen zorgen, moet zeker kunnen. Goede afspraken maken hierin goede vrienden. Maak duidelijk wat je wil doen maar zeker ook wat je niet wil doen. Ga daarover met elkaar in gesprek.   

Zijn de vluchtelingen verzekerd als ze bij ons verblijven? Stel dat zij schade veroorzaken aan mijn eigendom/goederen, wordt dit dan vergoed en zo ja, door wie?

Eens de vluchtelingen over een A-kaart beschikken, kunnen zij zich inschrijven bij de mutualiteit.  

Veel verzekeraars voorzien een (kosteloze) uitbreiding binnen de polissen voor brandverzekering, familiale verzekering en autoverzekering, voor mensen die vluchtelingen opvangen. Dit is echter afhankelijk van jouw woonsituatie en jouw verzekeraar. Om zeker te zijn van de voorwaarden, neem je daarom best zelf contact op met je verzekeraar.  

Vragen over verzekeringen die bij Ethias zijn afgesloten? Voor burgers die opvang organiseren heeft Ethias een handige Q & A opgemaakt. 

Wie zal er de vluchtelingen begeleiden?

Elke vluchteling die via de stad opvang krijgt, heeft een maatschappelijk werk(st)er die hem/haar begeleidt tijdens het hele opvangtraject. 

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb tijdens het verblijf van de vluchtelingen?

Vluchtelingen die opgevangen worden in onthaalgezinnen, krijgen een leefloon en hebben dus een maatschappelijk werker van de stad die hen begeleidt. Als onthaalgezin krijg je de contactgegevens van de maatschappelijk werker zodat je hem/haar kan contacteren bij vragen of bezorgdheden.  

Welke taal spreekt een Oekraïner?

Personen uit Oekraïne spreken Oekraïens en vaak ook Russisch. De meeste Oekraïeners hebben een basiskennis Engels, al zijn er ook velen die geen woord Engels spreken.