- Inschrijven huidige leerlingen vanaf: 21 mei 2024 om 09.00 uur.
- Inschrijvingen nieuwe leerlingen vanaf: 28 mei 2024 om 09.00 uur
- Inschrijven kan tot en met 30 september 2024

Geen online inschrijvingen van 3 juli 2024 om 18.00 uur tem 29 augustus 2024 om 08.59 uur.

De lessen starten op 1 september 2024 (of de eerstvolgende lesdag).

Online inschrijven
Via mijnACADEMIE kan je online inschrijven en betalen. Heb je nog geen account? Dan maak je eenvoudig een account aan voor jezelf of je gezin. 

Let op! Na het aanmaken van een account, ga je in mijnACADEMIE naar de pagina kunstacademieaanzee. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via 059 70 65 83 of kunstacademie@soo.be en we helpen je graag verder.

Ga naar mijnACADEMIE om online in te schrijven

Inschrijvingsgeld volgend schooljaar (2024-2025)

Leeftijd Reductie DKODKO-deelname via Uitpas
6 en 7 jarigen - Domino84 euro58 euro17 euro
- 18 jaar86 euro58 euro26 euro

Van 18 jaar t/m 24 jaar

164 euro 41 euro
Vanaf 25 jaar 382 euro164 euro85 euro

Schoolpakket

42 euro

(enkel voor leerlingen eerste, tweede en derde graad)


De bedragen worden elk jaar door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van art. 100ter van het onderwijsdecreet II aangepast aan de index van februari, afgerond naar de hogere eenheid.

DKO-reducties

DKO REDUCTIES
Jongeren - ander lid leefeenheid betaaldInschrijvingsgeld al heeft betaald - inschrijvingsfiche van dezelfde of andere academie
Jongeren – bijkomend studierichtingInschrijvingsgeld al heeft betaald - inschrijvingsfiche van dezelfde of andere academie
Volledig werklozen- een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) Opgelet : enkel met hoofding
DKO (voor het deeltijds kunstonderwijs). Hoofding
volwassenonderwijs, inschrijvingsbewijs VDAB of attest
vakbond wordt niet aanvaard.
Leefloners- een attest uitgereikt door het OCMW
een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;- een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen
Personen met een beperking

- een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen meteen handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

- een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;

- een geldig European Disability Card

begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);

- een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’ (pijler1)

- een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag  Famifed  als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%

Residenten gezinsvervangend tehuis- een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van deinstelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft
Erkende politieke vluchtelingen

- een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen ende Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan

- een identiteitsbewijs voor vreemdelingen 

Arbeidsongeschiktheid

- een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%, als op het attest de vermelding staat 'tot heden en verder', moet het jaarlijks vernieuwd worden.

- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van“ vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

Verhoogde tegemoetkoming - een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt. Indien geen geldigheidsperiode, jaarlijks vernieuwen.

Info in verband met Kunstkans en reducties via Uitpas kan verkregen worden bij Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen.

Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen
Stadhuis
Vindictivelaan1
8400 Oostende
059 80 55 00
loketovk@oostende.be

Belangrijke wijzing opvragen attest VDAB:

Vanaf 2014 kan dit via de website van de VDAB/MijnLoopbaan. Hiervoor is een paswoord nodig, dat je kan krijgen in de “Werkwinkel” of via het gratis nummer 0800/30700 (elke werkdag tussen 08.00 en 19.00 uur).

Met je rijksregisternummer (staat op de achterzijde van je identiteitskaart) en je paswoord kan je inloggen op VDAB/MijnLoopbaan. Via het tabblad “E-loket” kan je het vereiste attest voor het deeltijds kunstonderwijs openen en downloaden.

Attesten persoon met een handicap van 66% of meer: contacteer uw mutualiteit of het mogelijk is om dit digitaal bij hen aan te vragen.

Er zijn momenteel geen  vaste zitdagen meer in “Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende (059/80.55.00 of via het gratis nummer 0800 1 8400 (keuze 1) – loketovk@oostende.be – www.oostende.be/loketovk)
Een afspraak maken kan telefonisch of via www.oostende.be/kansentarief-vrijetijd.

Aankoop schoolpakket en inschrijvingen op afspraak

Het aankopen van een schoolpakket is enkel mogelijk via afspraak op het secretariaat van de hoofdschool. Een afspraak kan gemaakt worden via 059 70 65 83.

Voor vragen en info zijn we steeds bereikbaar via mail (kunstacademie@soo.be) of telefonisch op 059 70 65 83.

Lessenroosters

Contact

Openingsuren

Vandaag

open van 15tot21.45uur

Morgen

open van 13tot21.45uur

De Kunstacademie aan Zee is steeds gesloten op maandag, tijdens alle schoolvakanties en op alle wettelijke feestdagen.

Alle openingsuren
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.