Krekengebied

Krekengebied

Hoofdthemas

De historische polders van Oostende zijn ontstaan in de zestiende eeuw, aan de vooravond van het Beleg van Oostende (1601–1604). De stad was in handen van de geuzen en werd belegerd door de Spanjaarden. De geuzen sloegen een bres in de duinen (deze is nu de havengeul) en de zee drong het land binnen. Er ontstond een groot overstromingsgebied, doorsneden met smalle kreken. Oostende was zo een eiland geworden en een bijna onneembare vesting. De geuzen boden meer dan drie jaar weerstand tegen het Spaanse leger.

Het gebied van de Zoutekreek en de Sluiskreek is een belangrijke broedplaats voor heel wat vogels: blauwborst, rietgors, rietzanger, kleine karekiet, kievit, grutto, roodborsttapuit,… Het omliggende poldercomplex bevat ‘oerwouden op kniehoogte’ met glasland dat naast een unieke fauna en flora ook een eeuwenoude reliëfstructuur heeft.

Oostendse Krekenwandelroute

Westtoer heeft een lusvormige wandelroute uitgestippeld die het Geuzenbos, de Grote Keignaert, de Zwaanhoek en Zandvoorde verkent. De route is 13 km lang.

https://www.westtoer.be/nl/doen/oostendse-krekenwandelroute-0

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.