Atelier interactieve media - 4e graad

Er wordt in dit atelier vooral geëxperimenteerd met de grenzen van de digitale media, techniek en de relatie met de toeschouwer. Je maakt natuurlijk gebruik van diverse elementen zoals allerlei soft- en hardware, bewegend beeld, programmatie, beeldmanipulatie, installatie, geluid en vele andere aspecten van hedendaagse beeldcultuur, maar ook het zuivere concept komt aan bod. Centraal staat de creativiteit en het denken buiten de machine. Het aftasten van de definitie, met respect voor ieders visie en talent. Gebruik van diverse media via kruisbestuiving en interactie met de toeschouwer wordt aangemoedigd. Artistieke en technische voorkennis en persoonlijke interesse bepalen mee het parcours van de student. Via afstandsonderwijs is groepswerk momenteel niet echt mogelijk en ligt de nadruk voorlopig op individuele opdrachten. Het einddoel van het atelier blijft het creëren van vrij hedendaags artistiek werk, over de mogelijkheden of grenzen van de media heen.

Geniet hieronder mee van enkele resultaten die tot stand kwamen via digitaal lesgeven voor de vakken interactieve media, cross-over en digitale beeldverwerking.

 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.