Nieuw erkenningsreglement sportbeleid

De Stad wil een brede oproep lanceren naar alle aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten, zowel verenigingen als particulieren, om een erkenning aan te vragen. Op die manier kunnen alle sportactoren in Oostende nog meer betrokken worden in het lokale sportbeleid en de sportcommunicatie.

Op de agenda van de Gemeenteraad van 12 december staat een nieuw erkenningsreglement voor aanbieders van sportactiviteiten en sportieve vrijetijdsbesteding in Oostende. 

De dienst Sport van Stad Oostende bouwde in het verleden zelf een aanzienlijk sportprogramma uit en kwam daarmee soms in het vaarwater van lokale sportverenigingen en zelfstandige lesgevers. Die situatie is intussen aangepakt: in de nieuwe beleidsvisie werkt de sportdienst zo veel mogelijk samen met de lokale sportverenigingen om zo elkaar te versterken.

Dienst Sport als regisseur

Waar mogelijk betrekken we de lokale sportactoren bij het sportprogramma dat de Stad aanbiedt. Daarbij treedt de sportdienst op als regisseur en veel minder als organisator van sportactiviteiten. Op die manier ondersteunen we de lokale partners met communicatie en de nodige omkadering. Wanneer we bijvoorbeeld sportkampen organiseren samen met de lokale sportclubs, is de kans ook groot dat die deelnemers doorstromen naar het reguliere aanbod van een sportclub of -vereniging.

Daarnaast wil Stad Oostende met zijn dienst Sport ook een echte ondersteunende partner zijn voor de clubs, bijvoorbeeld op het vlak van informatieverstrekking. In 2020 stond die rol uiteraard vooral in het teken van de coronapandemie en de vele aanpassingen in de regelgeving.

Lokale verankering door erkenning

In de meeste steden is een erkenning als sportaanbieder enkel mogelijk voor verenigingen. Oostende wil echter een grotere verankering realiseren en zal daarom ook andere aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten in Oostende erkennen, bijvoorbeeld particuliere en individuele aanbieders van sportactiviteiten. Dat werd vastgelegd in een nieuw erkenningsreglement, samen uitgeschreven met Sportraad. Ook voor de Sportraad is het van belang om zoveel mogelijk lokale actoren te bereiken en te betrekken in de adviesverlening naar de Stad toe.

Na de goedkeuring op de Gemeenteraad zal het nieuwe erkenningsreglement te vinden zijn op www.oostende.be/sport. Verenigingen en aanbieders van sportieve activiteiten met vragen hierover kunnen altijd contact opnemen met de dienst Sport via sport@oostende.be of via 059 56 10 60

Gepubliceerd op vrijdag 11 december 2020 11.32 u.