Ik ben architect of projectontwikkelaar

Ik ben architect of projectontwikkelaar

Ik heb een vraag over de ontwikkelingsmogelijkheden op een perceel

Je kunt één perceel of set van aanpalende percelen laten adviseren per aanvraag.

Ga na wat de juridische toestand van het perceel is (BPA, RUP, verkaveling, …) via het geoloket.

Je maakt een contextuele analyse van de site:

 • Bebouwd of onbebouwd?
 • Aanwezigheid van groen of water?
 • Wat is de huidige toestand en de erfgoedwaarde? Hou ook rekening met eventuele aanpalende of nabije erfgoedpanden.

Schetsontwerp

 • We verwachten plannen of schetsen met een toelichtende nota. Stel in gerichte vragen.

Vul het aanvraagformulier in. 

Ik wil een voorontwerp laten adviseren

Je kunt één ontwerp per aanvraag laten adviseren.

Wat dien je in?

 1. Algemene kadering binnen de omgeving (foto’s omgeving, analyse omgeving, enz)
 2. Beschrijvende nota (programma van eisen, aftoetsen van geldende voorschriften RUP, aftoetsen van de geldende parkeernorm, etc.)
 3. Gedetailleerde inplanting en relatie met het openbaar domein voldoende weergeven (inplanting t.o.v. de aanpalende weg, perceelgrenzen, weergave van de elementen aanwezig op het openbaar domein, dwarsprofiel van het openbaar domein, etc.)
 4. Algemene maatvoering (kroonlijsthoogte, nokhoogte, totale bouwbreedte, - diepte, etc.)
 5. Mobiliteit (afmetingen inrit, parkeer- en fietsenstalling, hellingspercentages, etc.)
 6. Bij aangepast dossier: aanduiding wijzigingen t.o.v. voorgaand
 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Geef je voorkeuren voor een afspraak op (digitaal/on site, dagen/uren)
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.