Ruimtelijke Structuurplannen

Hoofdthemas

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.

Het plan stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kunt u hieronder raadplegen.

Op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, kan de provincie West-Vlaanderen als beleidsniveau tussen het gewest en de gemeenten instaan voor de ontwikkeling van een samenhangend beleid over de gemeentegrenzen heen, waarbij aandacht gegeven kan worden aan gebied specifieke ruimtelijke ontwikkelingen. De uitdaging is het uittekenen van een visie op de bovenlokale elementen van de ruimtelijke structuur.

Van het initiële Provinciale Ruimtelijk Structuurplan (PRS) werd In 2014 een eerste partiële herziening goedgekeurd. In 2020 werd een tweede partiële herziening definitief goedgekeurd.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen kunt u hieronder raadplegen.

Er is ook een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) voor de Stad Oostende. Dit plan werd in 2006 goedgekeurd. Het plan geeft het kader weer waarbinnen de voorbije en komende jaren projecten, infrastructuurwerken, wijkstructuurplannen,… in Oostende verder worden ontwikkeld.

Het plan bestaat uit drie delen: een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatieve deel ontrafelt de cultuurhistorische en ruimtelijke structuur van Oostende en beschrijft de ontwikkeling van de stad tot op vandaag. Het richtinggevende gedeelte of de ‘gewenste ruimtelijke structuur’ is het meest omvangrijke én het belangrijkste deel van het GRS. Het ‘bindende gedeelte’ van het GRS overloopt diverse stadsdelen, stadsprojecten en bouw- en infrastructuurwerken en geeft daarbij telkens aan welke specifieke plannings- en ontwerpinstrumenten in te zetten zijn om de gewenste ruimtelijke structuur te realiseren.

Daarbij zetten we in op het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving en het versterken van de aantrekkingskracht van de stad binnen haar regio. We willen de woningvoorraad herwaarderen en verruimen, assen en knooppunten herstructureren, de stad verkeersleefbaar maken en sportvoorzieningen bundelen zowel in de open lucht als overdekt. Ook het publieke karakter en de samenhang van de openbare ruimte die de buitenwijken flankeert, moeten worden versterkt. Dit zijn allemaal doelstellingen die terug te vinden zijn in het GRS.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oostende kunt u hieronder raadplegen.

Contact

Omgevingsplanning

Gebouw
Stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 25 85 56
ruimtelijkeplanning@oostende.be

Openingsuren

Vandaag

Gesloten

Morgen

open van 9tot12uur &13tot16.30uur

Tijdens deze uren kun je ons telefonisch bereiken.

Alle openingsuren
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.