Coronamaatregelen

In het kader van de Covid-19 maatregelen, neemt de Stad nog enkele voorzorgsmaatregelen, dit ook in de Speelpleinwerking. Zo kunnen we met iedereen samen er toch voor zorgen dat onze kinderen een leuke tijd beleven en dat het virus niet verder verspreid wordt. Hier alvast een greep uit de maatregelen:

  • Blijf afstand houden van derden;
  • Ouders moeten geen mondmasker meer dragen bij het brengen en ophalen van hun kinderen. Opgelet, ouders zijn nog niet toegelaten in de gebouwen. 
  • Respecteer de hygiëneregels;
  • Probeer zoveel mogelijk voor eenzelfde locatie te kiezen (= elke dag hetzelfde plein). Op deze wijze help je de Speelpleinwerking om groepen grotendeels gelijk te houden.
  • Zieke kinderen kunnen niet deelnemen aan de speelpleinwerking.
  • Houd er rekening mee dat onze animatoren geëngageerde jobstudenten zijn die zich elke dag voor de volle 100% geven om jouw kind(eren) een toffe dag te bezorgen. Bij klachten of verzuchtingen wend je je tot de dienst Jeugd: 059 25 89 99 of jeugd@oostende.be.