Coronamaatregelen

In het kader van de Covid-19 maatregelen, neemt de Stad heel wat voorzorgsmaatregelen, dit ook in de Speelpleinwerking. Zo kunnen we met iedereen samen er toch voor zorgen dat onze kinderen een leuke tijd beleven en dat het virus niet verder verspreid wordt. Hier alvast een greep uit de maatregelen:

  • Volg het circulatieplan in en rond de lokalen van de speelpleinwerking (deze vind je hieronder terug);
  • Houd afstand van derden;
  • Ouders moeten een mondmasker dragen bij het brengen en ophalen van hun kinderen op het terrein en/of aan de bushalte;
  • Respecteer de hygiëneregels;
  • Probeer zoveel mogelijk voor eenzelfde locatie te kiezen (enkel in paas- en zomervakantie). Op deze wijze help je de Speelpleinwerking om groepen grotendeels gelijk te houden.
  • Zieke kinderen kunnen niet deelnemen aan de speelpleinwerking.
  • Houd er rekening mee dat onze animatoren geëngageerde jobstudenten zijn die zich elke dag voor de volle 100% geven om jouw kind(eren) een toffe dag te bezorgen. Bij klachten of verzuchtingen wend je je tot de dienst Jeugd: 059 25 89 99 of jeugd@oostende.be.

Circulatieplan per locatie: