UiTPAS bij Kunstacademie en Conservatorium

UiTPAS bij Kunstacademie en Conservatorium

Hoofdthemas

Gebruik je UiTPAS!

UiTPAS Oostende is een vrijetijdspas waarmee je voordelig aan tal van vrijetijdsactiviteiten kunt deelnemen. 

Gebruik ook je UiTPAS bij het Conservatorium (CAZ) of de Kunstacademie (KAZ). Kinderen en volwassenen met een UiTPAS sparen elke week één punt aan de spaarzuil. Misschien kan je de punten omruilen voor een leuk voordeel ter plaatse of bij een andere jeugd,- sport of cultuuractiviteit!

Heb je een UiTPAS kansentarief? Dan krijg je 80% korting en betaal jij slechts

 • CAZ 20% van het inschrijvingsgeld, van het huurgeld voor instrumenten, en van partituren.
 • KAZ 20 % van het inschrijvingsgeld en van het materiaalpakket. Leerlingen van 18 jaar en ouder betalen hiervoor een kleine, vaste bijdrage.

Meer info en inschrijvingen bij:

Heb je nog geen UiTPAS? 

Lees hier alles over UiTPAS Oostende. 

Denk je recht hebben op een UiTPAS aan kansentarief?

Een UiTPAS met kansentarief kan aangevraagd worden op afspraak bij Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen of het Onthaal / éénloket op de Campus Edith Cavell.

Maak telefonisch een afspraak via 0800 1 8400. OCMW-cliënten die al een maatschappelijk werker toegewezen hebben, kunnen terecht bij hem/haar voor een UiTPAS aan kansentarief. Je kan ook terecht bij een Ontmoetingscentrum in je buurt nadat je telefonisch een afspraak hebt gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over de verkooppunten.

Om na te gaan of je recht hebt op het kansentarief breng je één van volgende attesten mee:

 • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
 • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • attest budgetbegeleiding (CAW) of budgetbeheer (OCMW)
 • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
 • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
 • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
 • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
 • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)

Kan je geen van bovenstaande attesten voorleggen? Dan bekijken we via het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of jouw gezamenlijk belastbaar inkomen onder de inkomensgrenzen valt.

 • kunstkans.JPG
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.