UiTPAS bij Kunstacademie en Conservatorium

UiTPAS bij Kunstacademie en Conservatorium

Gebruik je UiTPAS!

UiTPAS Oostende is een vrijetijdspas waarmee je voordelig aan tal van vrijetijdsactiviteiten kunt deelnemen. 

Gebruik ook je UiTPAS bij de Kunstacademie of Conservatorium. Kinderen en volwassenen met een UiTPAS sparen elke week één punt aan de spaarzuil. Misschien kan je de punten omruilen voor een leuk voordeel ter plaatse of bij een andere jeugd,- sport of cultuuractiviteit! 

Heb je een UiTPAS aan kansentarief? Dan krijg je 80% korting en betaal jij slechts 20% van het inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld omvat bij het Conservatorium huurgeld voor instrumenten en bij de Kunstacademie een startpakket met materiaal. Was je afgelopen schooljaar ingeschreven via Kunstkans en heb je opnieuw recht op dezelfde reductie? Dan kan dat nu via jouw UiTPAS aan kansentarief.

Meer info en inschrijvingen bij:

Heb je nog geen UiTPAS? 

Lees hier alles over UiTPAS Oostende. 

Denk je recht hebben op een UiTPAS aan kansentarief?

Maak dan een afspraak bij De Wegwijzer. Neem telefonisch contact op om een afspraak vast te leggen via 0800 1 8400.  

Om na te gaan of je recht hebt op het kansentarief breng je één van volgende attesten mee:

  • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
  • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
  • attest budgetbegeleiding (CAW) of budgetbeheer (OCMW)
  • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
  • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
  • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
  • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
  • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)

Kan je geen van bovenstaande attesten voorleggen? Dan bekijken we via het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting (inkomsten 2018, aanslagjaar 2019) of jouw gezamenlijk belastbaar inkomen onder de inkomensgrenzen valt.