Aanbod open-school 'De school, mijn kind en ik'

Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek open-school biedt aan scholen de cursus 'De school, mijn kind en ik' aan. Deze cursus heeft als doel de ouderbetrokkenheid te verhogen, de communicatie tussen school en ouders bevorderen, ouders te versterken in de opvoeding van hun kinderen.

"Briefjes van de juf komen niet ingevuld terug.

De agenda is niet ondertekend.

Ouders komen zelden naar het oudercontact.

Ouders vragen hoe ze hun kinderen kunnen helpen."

...

Herken je dit?

Lees dan hier verder hoe open-school met jouw school kan samenwerken.

1. Doel

 • Ouderbetrokkenheid verhogen.
 • Communicatie tussen school en ouders bevorderen.
 • Ouders versterken in de opvoeding van hun kinderen.
 • De geletterdheid van de ouders verhogen.

2. Doelgroep

 • Laaggeschoolde, kansarme of allochtone ouders.
 • Ouders die weinig contact hebben met de school van hun kinderen.
 • Het liefst ouders van kinderen met dezelfde leeftijd (uit hetzelfde leerjaar of dezelfde graad).

(Anderstalige ouders moeten wel een basiskennis Nederlands hebben om te kunnen functioneren in de groep en het verplichte inburgeringstraject heeft voorrang.)

3. Mogelijke inhoud van de cursus

 • Brieven van de school begrijpen.
 • De schoolagenda begrijpen en invullen.
 • Het rapport begrijpen en oudercontact voorbereiden.
 • Mee-leren met mijn kind: rekenen,lezen en schrijven.
 • Mijn kind helpen met huiswerk.
 • Ervaringen uitwisselen rond school en opvoeding.
 • Wat zit er in een gezonde brooddoos?

4. Praktische organisatie

 • De cursus duurt 30 uur (dit is 10 of 12 lessen) en vindt één keer per week in de school van de kinderen tijdens de lesuren plaats. Het exacte moment wordt in overleg met de school vastgelegd.
 • De school voorziet in een geschikt lokaal en infrastructuur (internet, beamer en laptop) en koffie.
 • Er moeten minimaal 8 deelnemers zijn.
 • Een vervolgsessie in de loop van het jaar is mogelijk.

5. Werving

De school neemt een belangrijke taak op in de werving van de ouders. Zij denken na over mogelijke kandidaten en spreken de mensen aan. Open-school zorgt voor flyers en is bereid uitleg te komen geven op infomomenten of eenmalig aan de schoolpoort.

Contactpersoon Oostende : Katleen Libbrecht 059 80 18 83 - katleenlibbrecht@open-school.be.

Meer informatie over open-school vindt u terug via volgende link:https://www.basiseducatie.be/open-school-brugge-oostende-westhoek/cursussen

 

Gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019 17.20 u.