Aangifte van een beroepswijziging

Hoofdthemas

Doe het meteen digitaal

Aangifte beroepswijziging

Hoewel het informatiegegeven "beroep" sinds 9 november 2015 geen wettelijk informatiegegeven meer vormt, kan het nog wel door de gemeente bijgewerkt worden op aanvraag van de burger.

Wat

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als de beroepssituatie wijzigt, kan dit aangegeven worden bij het gemeentebestuur.
Als u een beroep uitoefent waarvan de titel bij wet is beschermd (advocaat, arts, architect, verpleger, journalist...) moet u een officieel document bijvoegen als bewijs dat u dit beroep uitoefent.

Bedrag

De aangifte van een wijziging beroep is gratis.