Aanleg stormwering Albert I-promenade tussen Zeeheldenplein en Visserskaai

Afdeling Kust van de Vlaamse overheid en Stad Oostende slaan de handen in elkaar om de kust verder te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai wordt daarom een mobiele stormwering aangelegd.

De werken kaderen in het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse overheid. De maatregelen uit dat plan beschermen de volledige kust tegen een 1000-jarige stormvloed. Stad Oostende maakt van de gelegenheid gebruik om de Albert I-Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen en zo de omgeving te verfraaien.

De planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:

6 januari 2020: vernieuwen van hoofdkabels en -leidingen door de nutsmaatschappijen  (Fluvius, Farys, Telenet en Proximus)

  • Deze werkzaamheden gebeuren door één algemene aannemer die werkt voor alle nutsmaatschappijen
  • Van 6 tot en met 8 januari zal hierdoor geen doorgaand verkeer mogelijk zijn ter hoogte van de Boekareststraat. Tijdens de aanleg van de hoofdkabels en -leidingen aan de zijde van de gebouwen zal éénrichtingsverkeer richting Van Iseghemlaan mogelijk zijn.
  • Tijdens de aanleg van de hoofdleidingen zijn de garages mogelijks een paar dagen niet toegankelijk. De nutsmaatschappijen brengen de omwonenden hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Eind maart – begin april 2020: vernieuwen huisaansluitingen water, gas, elektriciteit, internet door de nutsmaatschappijen.

  • Ter hoogte van iedere woning, indien nodig
  • Dit mag enkel uitgevoerd worden door een gespecialiseerde én erkende aannemer van elke nutsmaatschappij afzonderlijk. Een aannemer om gasaansluitingen te koppelen moet bijvoorbeeld aan zeer specifieke eisen voldoen maar is niet bevoegd om werken uit te voeren aan de waterleiding. Dat verklaart waarom verschillende aannemers een werfput meermaals openmaken.
  • Om veiligheidsredenen vraagt de stad om alle werfputten dagelijks terug dicht te leggen en ze niet open te laten tot de volgende nutsmaatschappij zijn werken komt uitvoeren.
  • Voor de huisaansluitingen wordt hoofdzakelijk in de trottoirs gewerkt. Doorgaand verkeer zal (met beperkte hinder) mogelijk zijn.

Na de zomervakantie 2020: wegen- en rioleringswerken.
Bekijk hier alle informatie over de aanleg van de nieuwe stormmuren en de verfraaiingswerken in het centrum.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 25 87 03 of openbaardomein@oostende.be


Volg de werken op de voet op www.afdelingkust.be

Gepubliceerd op vrijdag 27 december 2019 0.00 u.