Aanpassingswerken kruispunt Hendrik Serruyslaan - Jozef II-straat

Op 7 juni 2021 starten werkzaamheden voor de aanpassing van het kruispunt van de Hendrik Serruyslaan met Jozef II-straat. De werken zullen een tweetal weken duren.

Op 7 juni 2021 starten werkzaamheden voor de aanpassing van het kruispunt van de Hendrik Serruyslaan met Jozef II-straat. De werken kaderen in het actieplan voor veilige schoolomgevingen. De werkzaamheden zullen een tweetal weken duren. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt een parkeerverbod in de Hendrik Serruyslaan tussen de Euphrosina Beernaertstraat en de Witte Nonnenstraat.

De werken worden uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase wordt er gewerkt ter hoogte van de Hendrik Serruyslaan (huisnummer 34 tot 42). De tweede fase is de zone aan de overzijde (momenteel wit gearceerd). Tijdens de werken blijven de garages bereikbaar maar afhankelijk van de fase zullen de garages is het gebouw Serruyslaan 40 bereikbaar zijn ofwel vanuit de richting Witte Nonnenstraat (fase 1) ofwel vanaf de Jozef II-straat (fase 2).  De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Omwonenden kunnen terecht bij de firma Streeteo (Hendrik Serruyslaan 38, T 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart.

De planning is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, T 059 25 87 11 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op woensdag 2 juni 2021 0.00 u.