Aanpassingswerken waterleidingsnet Klimoplaan

In de Klimoplaan worden momenteel aanpassingswerken uitgevoerd aan het waterleidingsnet. Om de werken te realiseren, wordt een sleuf gemaakt op privéterrein.

De Watergroep voorziet een aanpassing aan het leidingennet in de Klimoplaan aan de kant van de even huisnummers. De aftakkingen van de waterleidingen zullen worden aangepast en 'uitgelengd' van de bestaande leiding tot de nieuwe leiding in het voetpad. Om dit te realiseren, wordt een sleuf gemaakt op privéterrein.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt tijdens de werkuren parkeerverbod in de werfzone. Ook de toegang tot de opritten en/of garages is tijdelijk niet mogelijk. Er wordt gestreefd om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen en de hinder te beperken. De voltooiing van de werkzaamheden is voorzien voor eind november.

De uitvoerende aannemer voor deze werken is de firma Vansteenkiste (059 27 73 50).


Voor alle info kan je terecht op www.dewatergroep.be. Ga je verhuizen? Wil je jouw klantgegevens aanpassen of jouw waterverbruik opvolgen? Jouw facturen bekijken en betalen? Het bedrag van je tussentijdse factuur aanpassen? Dit kan je gemakkelijk en snel regelen via de online klantenzone!

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht op www.dewatergroep.be/contact of via tel. 02 238 96 99. Dit nummer is ook steeds bereikbaar voor het melden van storingen.

Gepubliceerd op maandag 18 november 2019 0.00 u.