Aanpassingswerken Zandvoordestraat tussen Steenovenstraat en Plantijnstraat

Binnenkort starten er aanpassingswerken aan de rijweg van de Zandvoordestraat vanaf de Steenovenstraat tot aan de Plantijnstraat. Het betreft asfalterings- en renovatiewerkzaamheden.

De aanpassingswerken in de Zandvoordestraat gaan van start op maandag 4 november 2019 en worden uitgevoerd door de firma Vansteenkiste uit Gistel. De duur van de werkzaamheden wordt geraamd op 3 weken. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zal er tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Ook de Ganzestraat wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Ter hoogte van de werken zal tevens parkeerverbod gelden. De situatie wordt ter plaatste duidelijk gesignaleerd.

De bushaltes van De Lijn ter hoogte van de Vanderstichelenstraat en de Nieuwe Dokstraat zullen tijdelijk buiten gebruik zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Plantijnstraat, Zandvoordeschorredijkstraat en Gistelsesteenweg naar het Kennedyrondpunt. Er komt een tijdelijke halte in de Plantijnstraat. Wie normaal gezien de bus neemt aan de Nieuwe Dokstraat, kan tijdens de werkzaamheden terecht aan de halte aan het AZ Damiaan.

In de eerste fase wordt het kruispunt Zandvoordestraat-Vanderstichelen-straat opgebroken. De betonstenen worden vervangen door asfalt en er worden enkele betonplaten vernieuwd (t.h.v. de Plantijnstraat 195).

In de tweede fase (week van 11 november) wordt de toplaag afgefreesd vanaf het kruispunt met de Steenovenstraat tot aan de Vanderstichelen-straat en van de Vanderstichelenstraat tot de Plantijnstraat. Aansluitend wordt een nieuwe laag asfalt aangelegd. De exacte datum van asfalteren ligt nog niet vast, deze hangt af van de weersomstandigheden en de planning van de asfalteur. De aannemer streeft ernaar om de werken zo snel mogelijk te beeindigen.

Aan de bewoners van de Ganzenstraat wordt gevraagd om tijdens de werkzaamheden de huisvuil- en pmd-zakken en papier en karton op de hoek met de Vanderstichelenstraat te plaatsen.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 25 87 10 of openbaardomein@oostende.be.

Gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019 0.00 u.