Aanplanting helmgras op stuk strand van Oosteroever Oostende

Stad Oostende wil de spontane duingroei op verschillende stukken strand stimuleren. Om het proces te versnellen en in het kader van wetenschappelijk onderzoek, wordt op de Oosteroever een zone met helmgras aangeplant.

Op het strand op de Oosteroever werden vorig jaar enkele zones afgebakend met houten palen om spontane duingroei alle kansen te geven. De houten palen op het strand voorkomen dat bulldozers nieuwe duinen platwalsen bij het vrijmaken van de Spinoladijk. Om het proces van duingroei te versnellen, laat het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) helmgras aanplanten in één van de afgebakende zones. Deze zone vormt bovendien ook het terrein voor wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven.

Natuurlijke zeewering

Het stimuleren van duinvorming op het strand is een natuurlijke manier van zeewering: de duinen houden het zand vast waardoor er meer bescherming is bij stormen. De zone met helmgras zal door de wind natuurlijk aangroeien met zand waardoor op termijn een duinstrook ontstaat. Dit zorgt ervoor dat het zand op het strand blijft, wat een goede zaak is voor de zeewering. Samen met de academische wereld wil het agentschap MDK uit dit proefproject lessen trekken op vlak van zandtransport en de natuurontwikkeling zodat deze oplossing in de toekomst ook overwogen kan worden in andere zones langs de kust.

Stad Oostende koos in het bestuursakkoord bewust voor delen verduining op onder andere de Oosteroever. Onze duinen bieden immers onbetaalbare ecosysteemdiensten: ze zorgen niet alleen voor natuurlijke kustbescherming, maar herbergen ook een schat aan biodiversiteit. 

Puzzelen met helmgras

Hebben het patroon en de afstand van helmgras een effect op de hoeveelheid zand die opgevangen wordt? Dat wil Jennifer Derijckere, masterstudente industrieel ingenieur bouwkunde aan de Brugse KU Leuven campus, onderzoeken op het strand op de Oosteroever.

Tussen de houten palen op het strand ter hoogte van het Fort Napoleon lijkt het alsof de aannemer een puzzel van helmgras aan het leggen is. Tegen eind volgende week zijn er zes vakken van elk twintig vierkante meter helmgras te zien. Er wordt onderzocht welk patroon en welke dichtheid van plantjes het beste werkt om het zand vast te houden en zo de vorming van embryonale duinen te stimuleren.

Zes maanden onderzoek

Eens de plantjes er staan, is het aan studente Jennifer om gedurende zes maanden haar onderzoek te voeren. De metingen gebeuren bij wind uit zee. Door het gebruik van 'zandvangers' wordt aan elke zone bekeken hoeveel zand er wegwaait. Er worden ook windmeters geplaatst op drie verschillende hoogtes in de beplanting. De mate waarin de aanwezigheid van helmgras de windsnelheid beïnvloedt, speelt een cruciale rol in de duinaangroei, vooral in de beginfase.

Zowel de zandvangers als de windmeters worden op het einde van de meetdag telkens weggehaald. Om het onderzoek alle kansen te bieden, is het verboden om de proefzone te betreden. Na de aanplanting zal het agentschap MDK de zone volledig afbakenen.

Dit project is een eerste stap in een grootschaliger onderzoek, waaraan naast KU Leuven en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, ook UGent, het Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek, het Agentschap Natuur en Bos, ATO en het Waterbouwkundig Laboratorium meewerken.

Gepubliceerd op woensdag 20 januari 2021 16.00 u.