Aanvraag Belgische nationaliteit

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Aanvraag Belgische nationaliteit

Je kunt op drie verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

We helpen je bij het samenstellen van je dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag tot Belgische nationaliteit zijn afhankelijk van de procedure die wordt aangewend. Je komt best eens langs om meer informatie te krijgen. Je kunt hiervoor een afspraak maken via de knop bovenaan deze pagina.

Hoe aanvragen

NĂ¡ het ondertekenen van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Je kan, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, gratis een afschrift van je nationaliteitsakte verkrijgen. Bij het verwerven van de Belgische nationaliteit ontvang je automatisch enkele nationaliteitsattesten om bijvoorbeeld een Belgische identiteitskaart aan te vragen.

  • Je bent minderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat je daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend;
  • Je bent meerderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente;
  • In uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk: Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan je via naturalisatie Belg worden. Dit is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover in alle vrijheid. Je kunt, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, je buitenlandse geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van je gemeente.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.