Politie Oostende en Gemeenschapswachten pakken misbruik parkeerkaarten aan

De Gemeenschapswachten, de gemeentelijke vaststellers en de wijkpolitie slaan de handen in elkaar tegen het onrechtmatig gebruik van parkeerkaarten voor personen met een beperking. Sinds de start van de samenwerking, werden intussen meer dan 50 onrechtmatige kaarten in beslag genomen.

Jammer genoeg worden parkeerkaarten voor mensen met een beperking vaak misbruikt. Het gaat om kaarten van overleden personen, onrechtmatige duplicaten of zelfs gevonden kaarten die door anderen gebruikt worden. Omdat die parkeerplaatsen broodnodig zijn, willen stad Oostende en de Lokale Politie daar fel op inzetten.

Er is een applicatie die meteen aangeeft of het kaartnummer geldig of ongeldig is. In het verleden konden Gemeenschapswachten en gemeentelijke vaststellers deze controle niet zelf uitvoeren. Dat leidde tot frustratie en we werkten naast elkaar. Nu hebben we een samenwerking uitgebouwd waarbij zij actief op zoek gaan naar dergelijke parkeerkaarten. Onze wijkpolitie controleert de aanvragen, doet de nodige vaststellingen en stelt PV als het nodig is. Samen met de zonemagistraat zijn we erin geslaagd daar gerechtelijk gevolg aan te geven en blijft dit misbruik dus niet onbestraft.

Er zijn al enige tijd grote vraagtekens bij het misbruik van de parkeerkaarten die worden uitgereikt aan personen met een beperking. De Gemeenschapswachten en gemeentelijke vaststellers kunnen nu onmiddellijk de geldigheid van de parkeerkaarten vaststellen en ter plaatse handhaven wat voorheen niet mogelijk was. Als Stad mogen we dergelijke vormen van fraude niet naast ons neerleggen, maar aanpakken. Dit maakt deel uit van het vernieuwde takenpakket over handhaving die onze Gemeenschapswachten kregen.

Het project is gestart in januari 2021 en de Gemeenschapswachten en gemeentelijke vaststellers mochten al iets meer dan 50 parkeerkaarten in beslag nemen. 

Gepubliceerd op donderdag 22 juli 2021 12.13 u.