Mijn huis is erfgoed?

Het nieuwe 'Actieplan Bouwkundig Erfgoed' moet aantonen hoe het erfgoed van Oostende wordt beheerd.

2.774 panden werden hierbij onderzocht en door de Gentse Universiteit en een onafhankelijk architectenbureau beoordeeld op veertien criteria. Naast 337 monumenten resulteerde dat in 1.226 panden met een locuswaarde. De locuswaarde drukt de mate uit waarin een gebouw de lokale stedenbouwkundige structuur ondersteunt.

Eigenaars kunnen in deze lijst de locuswaarde van hun eigendom checken.

Actieplan Bouwkundig Erfgoed: de lijst met locuswaarden67,9 Kb(pdf)


Mijn huis is erfgoed?

Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Erfgoed is alles wat we overerven van vorige generaties
én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals manuscripten en foto’s (roerend erfgoed) en minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities... (immaterieel erfgoed).

Voor de stad Oostende is het onroerend erfgoed een belangrijke troef en een blijvende getuige van het roemrijke verleden van de stad. Een getuige die we koesteren! Ons erfgoed willen we niet alleen beschermen en bewaren, we willen het ook ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst geven.

Je huis in Oostende kan beschermd zijn als monument, het kan opgenomen zijn in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed of het kan opgenomen zijn in de Lijst van het bouwkundig erfgoed in Oostende met lokaal belang. Maar wat betekent dat juist?

Onderstaande brochure zet de verschillende vragen en antwoorden op een rij.


Inventaris Onroerend Erfgoed

De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt je een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen in deze databank, goed voor meer dan 83.000 erfgoedobjecten in totaal.

Bezoek de website