Actieplan intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld is een aanhoudend en complex fenomeen. We definiëren het als elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend wordt tegenover een gezins- of familielid of (ex)-intieme partner en gepaard gaat met geweld of dreiging met geweld. Het gaat om iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenleven of samengeleefd hebben en tussen wie een duurzame affectieve band bestaat of bestaan heeft. Daarbovenop situeert het probleem zich vaak op verschillende levensdomeinen zoals huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren en lichamelijk functioneren. Het ontwikkelen van een beleid rond intrafamiliaal geweld is één van de opdrachten van de federale, regionale, provinciale en lokale overheden. Stad Oostende neemt het fenomeen op als prioriteit in het Strategisch Veiligheids-en Preventieplan.

In het actieplan geven we een overzicht van de omkadering waarop dit plan gebaseerd werd. Daarna gaan we in op de doelstellingen en acties om intrafamiliaal geweld aan te pakken.

Bekijk het actieplan156,6 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.