Administratie

Bij de kennismaking

  • Na een eerste gesprek geef je de kennismakingsfiche mee.
  • Bij wederzijds akkoord onderteken je samen met de ouder de reservatieovereenkomst. De overeenkomst stuur je door naar Gezinsopvang. Na ondertekening van het hoofd van dienst en de schepen worden de gegevens ingevoerd in deona zodat het kindje zichtbaar is in de planning. Ouders krijgen een kopie van de overeenkomst per mail.

Start van de opvang

  • Definitieve inschrijving : uiterlijk één maand voor de start van de opvang worden de ouders uitgenodigd voor de opmaak van het contract. Er wordt specifiek gepeild naar de interesse van de ouders,  Het wennen is een recht. Het is aan de ouders om vrij te kiezen of ze hun kind(eren) laten wennen of niet, maar dit wordt sterk aangemoedigd.
  • Vóór de effectieve start wordt een afspraak met de ouders gemaakt voor het invullen van de wenfiche.
    Voor elk kind is het invullen van een wenfiche verplicht. Het invullen van de wenfiche wordt als een minimum aanvaard voor wenmoment tussen de ouder en de onthaalouder.
  • De vroegere inlichtingenfiche is sinds oktober 2020 digitaal terug te vinden op het dashboard van Deona. Elk jaar in december worden de gegevens geactualiseerd. Samen met je ouders overloop je de inlichtingengegevens. Wijzigingen kan je doorsturen via het dashboard naar Gezinsopvang. Je regioverantwoordelijke past dit aan.

Tijdens de opvang

  • Ziko-vo portret : instrument om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen op te volgen.  2 portretten per jaar per kind.