Adoptie: akte/registratie

Hoofdthemas

Digitaal aanvragen

Wil je een afschrift of een uittreksel uit de akte van adoptie? Dan kan je dat hier aanvragen:

Afschrift uit de adoptieakte

Het afschrift ontvang je in de meeste gevallen onmiddellijk in je mailbox. Bij extra controle nodig van een ambtenaar ontvang je het afschrift binnen 2 tot 5 werkdagen in je mailbox.

Of maak een afspraak

Registratie - Adoptie - Buitenlandse Adoptie

Akten burgerlijke stand aanvragen

Sedert 01 september 2005 is de nieuwe adoptiewetgeving van kracht. Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland kan u terecht op de website van FOD Justitie: www.just.fgov.be/adoptie of de website van Kind en Gezin