Adoptie: akte/registratie

Hoofdthemas

Doe het digitaal:

Een akte kan je meteen digitaal aanvragen


Sedert 01 september 2005 is de nieuwe adoptiewetgeving van kracht. Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland kan u terecht op de website van FOD Justitie: www.just.fgov.be/adoptie of de website van Kind en Gezin


Je kan een afspraak maken m.b.t. adoptie:

Maak een afspraak: registratie adoptie