Adoptie: akte/registratie

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Registratie - Adoptie - Buitenlandse Adoptie

Digitaal aanvragen

Wil je een uittreksel uit de adoptieakte? Dan kan je dat hier aanvragen:

Uittreksel uit de adoptieakte

Het uittreksel wordt per post opgestuurd.

Sedert 01 september 2005 is de nieuwe adoptiewetgeving van kracht. Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland kan u terecht op de website van FOD Justitie: www.just.fgov.be/adoptie of de website van Kind en Gezin