Aangifte van adreswijziging

Hoofdthemas

Wijzig je adres digitaal of maak een afspraak

Stap 1: 

Optie 1: Bel ons om je adres te wijzigen.

Dit kan op het telefoonnummer 059 25 84 40.

Optie 2: Wijzig je adres digitaal.

Digitale adreswijziging

Optie 3: Maak een afspraak om je adres te wijzigen.

Aangifte adreswijziging

Heb je NIET de Belgische Nationaliteit: klik hier

Stap 2: de wijkagent komt langs

Stap 3: maak een afspraak om je adres op je eID te wijzigen.

Adres wijzigen op eID

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Je moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is:

  • Je kan de adreswijziging online melden via het digitaal loket van jouw (nieuwe) gemeente.
  • Je kan langsgaan bij de dienst Burgerzaken van jouw (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuwe adres en word je uitgenodigd om jouw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen. Overheidsinstellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van de adreswijziging.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen

Jouw elektronische identiteitskaart met pincode.

Domicilie voor minderjarigen

Vermeld bij de verhuis van minderjarigen zeker of er een rechterlijke beslissing, notariële akte of onderlinge overeenkomst tussen beide ouders is met betrekking tot het domicilieadres van de minderjarige(n), bv. gelijkmatig verdeelde huisvesting, verblijfsco-ouderschap, plaatsing bij één van de ouders, … . Bij de melding van de verhuis moeten bijkomende documenten worden meegebracht (indien van toepassing):

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Bekijk ook

Nieuwe inwoner in Oostende? Wegwijs worden in onze dienstverlening dat lees je hier https://www.oostende.be/nieuwe-inwoners.

Ga je verhuizen en moet je een verhuiswagen of verhuislift kwijt op het voetpad, het fietspad, een parkeervak of de rijbaan?
Hiervoor heb je een toelating voor 'inname openbaar domein' van de stad Oostende nodig. Meer informatie lees je op www.oostende.be/verhuizen

Ben je een gelukkige eigenaar van een kwispelende viervoeter? Surf dan snel naar www.oostende.be/honden. Op deze pagina leer je wat je wel en niet mag met je hond. 

Moet je verbouwen en moet er een container voor de deur worden geplaatst? Vergeet dan niet om een vergunning aan te vragen bij de dienst Handhaving en Toezicht. Meer informatie vind je op www.oostende.be/bezettenopenbaardomein

Denk ook aan verwijzingen naar ander te contacteren instanties zoals: streeteo + bewonerskaart, verzekeringsmaatschappijen, abonnementsdiensten, secretariaten van verenigingen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.