Aangifte van een adreswijziging bij uw stad of gemeente

Hoofdthemas

Heb je NIET de Belgische Nationaliteit: maak hier een afspraak

Doe het meteen digitaal

Digitale aangifte adreswijziging

Of maak een afspraak

Stap 1: maak een afspraak voor de aangifte van adreswijziging:

Aangifte adreswijziging

Stap 2: de wijkagent komt langs

Stap 3: maak een afspraak om je eID te laten aanpassen. Je hebt hiervoor je eID met pincode nodig. 

Aanpassen eID na adreswijziging

Als je verhuist, heb je heel wat aan je hoofd. Het nieuwe huis of appartement moet wellicht nog wat worden opgeknapt voordat je echt kan verhuizen: een fris behang, een likje verf of misschien een nieuwe vloerbekleding. En natuurlijk moet je ook jouw oude woning netjes achterlaten. Je hebt er vast - in een kelder of op zolder- meer dingen gespaard dan je dacht waardoor het inpakken toch meer werk is dan verwacht. 

Bovendien komt er bij een verhuis heel wat administratie kijken. We verzamelen op deze pagina de belangrijkste informatie over wat je moet doen als je van woning verandert. Het Stadsbestuur van Oostende went je alvast een vlotte verhuizing toe en hoopt dat je je vlug thuis voelt in je  nieuwe woning! 

Als je naar het buitenland verhuist, moet je ook hier jouw nieuw adres in het buitenland meedelen. De dienst Bevolking verstrekt je dan een formulier (model 8) waarmee je dit kunt laten registreren bij een Belgische diplomatieke post in het buitenland.

Premies

Jonge personen en jonge gezinnen maken mogelijk kans op een premie bij het huren of kopen van een eerste woning: www.oostende.be/woonpremies

Als je een huis verlaat of verkoopt waarvoor je in het nabije verleden een bouw- of verbouwingspremie kreeg, kan het zijn dat je deze premie moet terug betalen. Controleer dit in de overeenkomst en ga na of de termijn die afgesproken is in het contract wel degelijk voorbij is. 

Wanneer moet ik een aangifte doen

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

U moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is:

  • U kunt de adreswijziging online melden via het digitaal loket van uw (nieuwe) gemeente.
  • U kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken van uw (nieuwe) gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Bekijk ook

Nieuwe inwoner in Oostende? Wegwijs worden in onze dienstverlening dat lees je hier https://www.oostende.be/nieuwe-inwoners.

Wens je tijdens de verhuis een bord 'verboden te parkeren' voor uw huisdeur te plaatsen zodat de verhuiswagen gemakkelijk kan laden en lossen? Vraag dit dan ruim op voorhand aan bij de Lokale Politie. Meer informatie lees je op www.oostende.be/parkeerverbod-verhuis

Ben je een gelukkige eigenaar van een kwispelende viervoeter? Surf dan snel naar www.oostende.be/honden. Op deze pagina leer je wat je wel en niet mag met je hond. 

Moet je verbouwen en moet er een container voor de deur worden geplaatst? Vergeet dan niet om een vergunning aan te vragen bij de dienst Handhaving en Toezicht. Meer informatie vind je op www.oostende.be/bezettenopenbaardomein

Denk ook aan verwijzingen naar ander te contacteren instanties zoals: streeteo + bewonerskaart, verzekeringsmaatschappijen, abonnementsdiensten, secretariaten van verenigingen.