Adviesraden

Hoofdthemas

De adviesraden staan stad Oostende bij in de besluitvorming omtrent specifieke domeinen. Een adviesraad kan bestaan uit zowel burgers, verenigingen als professionelen. De adviezen die de raden uitbrengen zijn niet bindend.  

Drie keer per jaar komt het Overleg Adviesraden Oostende samen. Op deze overleggen zijn vertegenwoordigers van adviesraden van stad Oostende aanwezig.