Adviezen en verslagen van de Oostendse Jeugdraad.

Op geregelde tijdstippen organiseert de Jeugdraad als adviesorgaan een overleg met alle jeugdverenigingen, jeugdwerkpartners, vrije jeugd en sympathisanten. Tijdens deze samenkomstmomenten worden:

  • signalen vanuit het jeugdlandschap in de Stad besproken;
  • adviesvragen vanuit de Stad over jeugdmaterie bediscussieerd en neergeschreven;
  • vragen vanuit kinderen en jongeren aan de aandacht gebracht. 

Van elk overleg wordt een verslag opgemaakt, genoemd 't Verklappertje, en deze verslagen kunnen ingelezen worden op de website.

Een overzicht vind je terug hier.

Vanuit de adviesfunctie helpt de Jeugdraad de Stad om het beleid af te stemmen op de noden van kinderen en jongeren in Oostende. Advies kan onofficieel aan de Stad bezorgd worden via een gesprek met de bevoegde Schepen(en) en/of de uitvoerende stadsdiensten. 

Daarnaast wordt advies ook schriftelijk, officieel, aan de Stad bezorgd. Zo werd het stadsbestuur voorzien van een advies over:

Advies Gedeelde Jeugdinfrastructuur.pdf586,3 Kb(pdf)

Advies Subsidie Jeugdverenigingen303,4 Kb(pdf)

Advies Huishoudelijk Reglement Speelpleinwerking122,1 Kb(pdf)

Advies Samenwerkingsakkoorden 2021 - 2022 Jeugdhuizen - Stad Oostende 119,5 Kb(pdf)

Advies - UNDO project (Gasreglementering en bemiddeling bij jongeren)750,5 Kb(pdf)

(Lijst is niet limitatief.)

Tot slot grijpt de Jeugdraad ook haar kans om onze lokale beleidsmakers te informeren over noden binnen de Stad. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen 2019 werden deze noden gebundeld aangeboden aan de opkomende politici van alle partijen. 

Benieuwd wat er werd opgemerkt?

Maak de jongerenreflex - Jeugdraad Oostende.pdf90,9 Kb(pdf)