Afspraak maken

Meest gemaakte afspraken: Doe het zélf thuis - De meest gebruikte digitale formulieren:
Stadsbalie - NIET op afspraak  

De Stadsbalie in de Lokettenzaal is jouw aanspreekpunt in het Stadhuis.

Voor deze zaken ben je alvast welkom bij de Stadsbalie, zonder afspraak:

  • Aanvraag PIN/PUK (Kids-ID en e-ID)
  • Ophalen reistoestemming
  • Registratie adreswijziging
  • Ophalen attesten/akten/...
  • Ophalen rijbewijzen
  • Individueel vervoer personen met een beperking
  • Sociaal pedagogische toelage
  • Inzage openbaar onderzoeken
  • In ontvangstname bouwdossiers
  • ...

Openingstijden + meer info


En hiervoor hoef je helemaal niet naar het Stadhuis. Doe het meteen thuis via de website:

Toon alle digitale formulieren


Hieronder ALLE AFPRAKEN per thema. Of ga meteen naar de afsprakenmodule

Digitaal loket Gerelateerd

Digitaal loket

Gerelateerde thema's