Algemene afspraken

Inschrijven

Inschrijven gebeurt online via de webshop. Je ziet daarbij meteen of er nog plaats is in het sportkamp van je keuze.

Je moet als ouder eerst een ouderprofiel aanmaken in het systeem alvorens je kan inschrijven. Vervolgens dien je ook jouw kin(eren) te registreren. Een beknopte leidraad vind je op deze pagina: www.oostende.be/sportkampen-hoe-inschrijven.

Heb je reeds een profiel in de webshop of schreef je reeds in voor de speelpleinwerking van de Stad?
Meld je meteen aan en ga van start met de inschrijving.

Maak een profiel aan  of  Meld aan met jouw gegevens

Betalen

Een Oostendenaar betaalt per sportkamp van een volle week 50 euro en een niet-Oostendenaar 100 euro.

Bij de online inschrijving wordt gevraagd om onmiddellijk te betalen. Hou dus je betaalkaart en kaartlezer of digipas bij de hand. Hierbij kunnen mogelijks transactiekosten en acquiringskosten in rekening worden gebracht.

Sporten met de UiTPAS

Ben je inwoner van Oostende en heb je een UiTPAS aan kansentarief? Dan geniet je van 80% korting op de prijs van een sportkamp.

Inschrijven met UiTPAS kansentarief kan

Hou je UiTPAS-nummer klaar! Voor meer info over UiTPAS aan kansentarief: www.oostende.be/uitpas-kansentarief.

Annulatie door jou of de Stad

Verwittig bij niet-deelname zo snel mogelijk de dienst Sport: tel. 059 56 10 60, sportkampen@oostende.be.

Als Stad Oostende annuleert:

Als er te weinig inschrijvingen zijn, kan de Stad beslissen om een sportkamp af te gelasten. In dat geval neemt de dienst Sport uiterlijk 1 maand voor aanvang van het sportkamp contact op met de ingeschreven deelnemers en wordt een gelijkaardig sportkamp voorgesteld óf wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Als de deelnemer annuleert:

  • Tot 1 maand voor de start van het sportkamp kan een deelnemer annuleren met terugbetaling. Het inschrijfbedrag wordt teruggestort met aftrek van 20% van het inschrijvingsbedrag als administratiekost.
  • Binnen 1 maand voor de start van het sportkamp wordt het inschrijfbedrag alleen terugbetaald na het voorleggen van een geldig medisch attest.
  • Als de deelnemer, voor aanvang van het sportkamp, een geldig medisch attest kan voorleggen is er steeds een volledige terugbetaling.
  • Indien een deelnemer binnen eenzelfde kalenderjaar twee keer annuleert zonder medisch attest, maakt deze deelnemer in het daaropvolgende kalenderjaar geen aanspraak meer om zich in te schrijven voor een sportkamp georganiseerd door Stad Oostende.
  • Als de deelnemer, omwille van Covid-19, wenst te annuleren voor een sportkamp is er steeds een volledige terugbetaling.

Aanvang en einde

De activiteiten starten stipt om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Sportkampen van een halve dag starten eveneens om 09.00 uur en eindigen om 12.00 uur. 

Middagpauze

Bij sportkampen van een volledige dag is er middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. De middagpauze gebeurt onder begeleiding van de monitoren. De deelnemers zorgen elke dag zelf voor een lunchpakket. De dienst Sport zorgt voor water.

Bij sportkampen van een halve dag is er geen middagpauze.

Water

Het stadsbestuur gebruik geen plastiek drinkbekers. Gelieve daarom dagelijks een genaamtekende hervulbare drinkfles mee te geven met jouw kind zodat deze kan bijgevuld worden met water, indien nodig.

Opvang

Er is bij sportkampen van een volledige dag opvang voorzien van 08.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Vóór 08.00 uur en ná 17.00 uur is de dienst Sport niet verantwoordelijk voor de kinderen!

Voor sportkampen van een halve dag is er alleen opvang van 08.00 tot 09.00 uur. Na het sportkamp (12.00 uur) is er geen opvang mogelijk.

Tussenkomst ziekenfonds

Je kan een tussenkomst in de kosten aanvragen bij je ziekenfonds. Het formulier kan, 10 dagen na afloop van het sportkamp, via uw persoonlijk profiel op de webshop gedownload worden. Dit formulier brengt u vervolgens, na het aanbrengen van een kleefbriefje, binnen bij het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten.

Kleding

Je draagt het best sportieve kleding en goede sportschoenen. Hou rekening met slecht weer bij de buitenactiviteiten en zorg steeds voor reservekleding. Ongeveer 1 week voor aanvang van het kamp wordt er een infobrief of e-mail verstuurd met daarin extra info over o.a. de gewenste kledij voor de activiteiten.

Foto en film

Tijdens de sportkampen kunnen foto’s genomen worden van de sportieve activiteiten. Deze foto’s kunnen door de Stad ingezet worden voor sportpromotioneel drukwerk en op de eigen online communicatiekanalen. De toestemming hiervoor wordt expliciet gevraagd bij inschrijving.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.