Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

Hoofdthemas

Vraag nu meteen zelf een premie digitaal aan via ons digitaal formulier:

Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) - aanvraag premie


Subsidie voor de bouw en installatie van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) (premie van de stad Oostende)

Op 9 februari 2009 werd het subsidiereglement voor de bouw van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater aangenomen door de Gemeenteraad.

Het zoneringsplan, dat onder meer vastlegt welke delen van het grondgebied Oostende nooit voorzien zullen worden van een centrale of collectieve rioolinfrastructuur en waarvan het afvalwater nooit zal worden gezuiverd, werd goedgekeurd bij een ministerieel besluit van 24 juni 2008.

Woningen die in deze zones liggen, moeten dus individueel hun afvalwater zuiveren vooraleer te lozen in oppervlaktewater door middel van een IBA of Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater.

Bestaande woningen moeten over zo’n installatie beschikken uiterlijk op 22 december 2015.

Voor het plaatsen van deze installatie komt de Stad tegemoet met een subsidie van 1.000 euro per woning.

Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot de dienst Stedenbouw, Milieu en Ruimtelijke Planning, Stadhuis, vierde verdieping, T 059 25 85 19.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.