Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

Hoofdthemas

Waarover gaat dit?

Betaalt jouw ex-partner het onderhoudsgeld voor de kinderen niet? Of niet goed?

DAVO schiet voor:

maximum 175 euro
per maand
per kind

Dit is gratis voor alle nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2015.

Wie heeft hier recht op?

Mensen met een laag inkomen

  • die de voorbije 12 maanden minstens twee keer geen onderhoudsgeld voor de kinderen gekregen hebben.
  • OF die de voorbije 12 maanden minstens twee keer te weinig onderhoudsgeld voor de kinderen gekregen hebben.

Een rechter moet het onderhoudsgeld vastgelegd hebben met:

  • een uitvoerbaar vonnis of arrest
  • een overeenkomst echtscheiding door onderlinge toestemming gehomologeerd door een vonnis;
  • een minnelijke schikking bevestigd door de rechter.

Waar kun je hiervoor terecht?

DAVO
0800 12 302 (gratis nummer)

De volgende formulieren zijn beschikbaar
op de site van de DAVO www.davo.belgium.be
of op de site van de FOD Financiën finances.belgium.be/nl
of in MyMinfin www.myminfin.be

  • aanvraag tot tegemoetkoming
  • aanvraag tot vernieuwing van het recht op voorschotten

Welke papieren breng je mee?

  • het originele papier met de beslissing van de rechter
  • OF het papier dat begint met: "Wij, Filip, Koning der Belgen, aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, doen te weten…
  • een kopie van jouw drie laatste loonfiches
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.