Allerheiligenmarkt (bloemen) op Stedelijke Begraafplaatsen

Aan de ingang van de begraafplaatsen gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg, de Stuiverstraat en Stene-dorp is er tussen 20 oktober en 2 november dagelijks een bloemenmarkt.

Je vindt er een aanbod van chrysanten en andere grafbeplantingen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.