De ambitie

De stakeholders in de regio Middenkust hebben de ambitie om de regio te positioneren als een toonaangevend centrum van de Blauwe Economie, met erkenning op regionaal én internationaal niveau. 

We willen de huidige activiteiten versterken en nieuwe, complementaire mogelijkheden en projecten ontwikkelen. Met innovatieve ideeën, opleidingen, duurzame productontwikkeling, baanbrekend onderzoek en gerichte communicatie willen we de Middenkust positioneren als het bedrijvige toonbeeld van een gediversifieerde en veerkrachtige Blauwe Economie.  
  
Samen streven we naar een dynamische regio waar de Blauwe Economie floreert en waar overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke verenigingen hiervoor harmonieus samenwerken. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.