Naar het buitenland of ambtshalve afgevoerde personen

Hoofdthemas

De uitreiking van de identiteitskaarten geschiedt alleen systematisch voor de personen die in het bevolkingsregister ingeschreven zijn. Ambtshalve afgevoerde of naar het buitenland afgevoerde personen worden nooit opgeroepen.

Wanneer een ambtshalve afgevoerde of naar het buitenland afgevoerde persoon die opnieuw in België komt wonen, zich aanmeldt bij een gemeentebestuur, moet zijn inschrijving in het bevolkingsregister geregulariseerd worden vooraleer per teleprocessing een aanvraag bij het centrale identiteitskaartenbestand voor een nieuwe identiteitskaart kan worden ingediend.