Ambtshalve inschrijving

Hoofdthemas

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst Burgerzaken, dan word je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Hoe

De aangifte van adreswijziging moet bij de dienst Burgerzaken gebeuren binnen de 8 werkdagen na verhuis. Als je dit niet doet, kan de gemeente jou ambtshalve inschrijven. Dit gebeurt nadat de wijkagent heeft vastgesteld dat je inderdaad op dat adres woont. Hij nodigt je dan uit om binnen de 14 dagen aangifte te doen van adreswijziging. Indien je hieraan geen gevolg geeft, volgt de ambtshalve inschrijving. Je wordt hiervan verwittigd met een aangetekende brief. 

Voor wie

Personen die hun adreswijziging niet melden aan de dienst bevolking

Wat moet je doen

Je ontvangt een uitnodiging van de wijkagent om je binnen de 14 dagen aan te melden bij de dienst bevolking. De normale inschrijvingsprocedure bij een adreswijziging begint te lopen. Indien je je niet aanmeldt bij de dienst bevolking, neemt het schepencollege op basis van een verslag van de wijkagent de beslissing om je ambtshalve in te schrijven op het door jouw bewoonde adres.

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met jouw ambtshalve inschrijving

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniƫnstraat 11
1000 Brussel

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.