Ambtshalve schrapping

Hoofdthemas

Wanneer je niet meer verblijft op het adres waar je gedomicilieerd staat en het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren.

'Ambtshalve schrapping' betekent dat je geschrapt wordt uit het bevolkingsregister. Je verliest daardoor bepaalde sociale en burgerlijke rechten. Zo heb je geen officieel adres meer en is je identiteitskaart niet meer geldig, waardoor je problemen zal krijgen bij je ziekteverzekering, bank,... .

Voor wie

Personen die na verschillende controles door de wijkagent niet worden aangetroffen op het adres waar men staat ingeschreven en waarvan geen andere verblijfplaats gekend is en die zijn/haar situatie niet heeft rechtgezet na uitnodiging door de dienst bevolking, lopen het risico om van ambtswege geschrapt te worden uit het bevolkingsregister.

Wat moet je doen

Ga zo vlug mogelijk naar de dienst bevolking om jouw nieuw adres te melden. Je wordt dan na een woonstcontrole van de wijkagent opnieuw ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met jouw ambtshalve schrapping

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniƫnstraat 11
1000 Brussel

Procedure

  • Ben je zelf ambtshalve afgevoerd? Dan moet je zo snel mogelijk je nieuw adres kenbaar maken.
  • Staat er iemand op jouw adres geregistreerd die er niet langer woont? Dan kan je dit melden:
    • De melding kan op afspraak, telefonisch, via mail of via brief gebeuren.
    • Er moeten geen bewijsstukken worden ingediend, de gegevens van de betreffende burger moeten wel doorgegeven worden aan de dienst burgerzaken.
  • Wanneer je ambtshalve afgevoerd bent, is je identiteitskaart niet langer geldig. Wanneer je nieuw adres dan bevestigd is, moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.