Antenne moet even de alledaagse drukte missen

Antenne draait rond en vooral ook op sociaal contact dat door de coronacrisis helemaal uit elkaar kwam te vallen. We spraken met Josje Bourgeois en Ewoud Duteillie hoe ze deze moeilijke periode beleven.

Hoe groot is de impact van corona op de doelgroep waarmee jullie werken?

In Antenne missen we de alledaagse drukte die er heerste in de jaren vóór corona. In die periode beschikten we over een ploeg van 36 vrijwilligers, een kookteam, vormingen, groepswerk, partners die over de vloer komen en een drukke ontmoetingsruimte vol bezoekers. Veel van deze gasten zoals vrijwilligers, koks, bezoekers kwamen hier langs juist omwille van het sociale contact, de menselijke warmte en de nodige zingeving. Nu zit deze voltallige groep thuis en in de meeste gevallen zijn ze alleen. Bij de meeste van die mensen was de eenzaamheid en nood aan zingeving al groot voor corona, dus ondertussen is die behoefte aan contact helaas alleen maar toegenomen. Wij zijn bezorgd over de gevolgen hiervan. Mentale drempels om terug maatschappelijk te participeren zullen waarschijnlijk toenemen omwille van de angst voor de eigen gezondheid. Hopelijk komt iedereen terug snel uit zijn kot en vegen we geleidelijk alle drempels weer weg.

Bij de meeste van die mensen was de eenzaamheid en nood aan zingeving al groot voor corona, dus ondertussen is die behoefte aan contact helaas alleen maar toegenomen.

De afgelopen weken belden we naar alle klanten, vrijwilligers en deelnemers. We zijn van plan om dit maandelijks te herhalen. We vinden het belangrijk om te horen hoe het met iedereen gaat. Een aantal mensen zijn bang en onzeker, durven moeilijk buitenkomen. Voor anderen is zoiets als boodschappen doen het laatste restje van sociaal contact: het praatje in de sociale kruidenier, met de bakker, slager. We vrezen dat een grote groep mensen al enige tijd niet bereikt wordt. Voor veel kwetsbare mensen is de sociale dienstverlening niet langer makkelijk bereikbaar. We merken dit ook in het aantal doorverwijzingen richting noodvoedselhulp.

We vrezen dat een grote groep mensen al enige tijd niet bereikt wordt.

Hoe hebben jullie de afgelopen weken jullie aanpak aangepast aan deze crisis?

Antenne schakelde in volle coronacrisis van een bedrijvige ontmoetingsruimte over naar het werken op afspraak enkel voor klanten. De sociale kruidenier bleef de afgelopen weken steeds open. Alle klanten werden opgebeld en gevraagd of ze een afspraak wensten. Aanvankelijk bedienden we om 15 minuten een nieuwe klant, ondertussen is dit elke 10 minuten. Het aankoopbudget werd tijdelijk bijgestuurd zodat er voor iedereen steeds voldoende aanbod was en ook werden alle winkelpassen automatisch tot na corona verlengd. Antenne is in die zin een stuk rustiger geworden, hierdoor is meer tijd om effectief te luisteren naar klanten. Naast de eigen winkel, gingen we ook in overleg met andere noodvoedselhulppunten. Wat waren hun plannen? Hoe zit het met de bevoorrading? Hoe passen zij de coronamaatregelen toe? Zo ontstond in volle coronacrisis een warme samenwerking met de verschillende initiatieven Lichtbaken, CAW en Colsol en Sint Vincentius. Met deze partners werd heel snel een plan uitgerold om noodvoedselhulp ook in coronatijden te blijven waarborgen. Dit zowel op vlak van toeleiding met als centraal meldpunt de sociale noodlijn als voor wat betreft de bevoorrading. Die bevoorrading konden we blijven garanderen onder andere dankzij de West-Vlaamse voedselbank en enkele genereuze schenkers zoals de Oostendse serviceclubs.

Antenne is in die zin een stuk rustiger geworden, hierdoor is meer tijd om effectief te luisteren naar klanten.

We zien een verschuiving van de doelgroep. Veel van de nieuwe klanten hebben geen budget waardoor we ons na 16.00 uur organiseren op een stuk gratis noodvoedselhulp. Alleenstaande ouders en risicogroepen valt het moeilijk om zelf boodschappen te doen. Voor hen organiseren we momenteel alternatieve oplossingen.

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

Wij hopen de huidige samenwerking met de verschillende noodvoedselorganisaties ook na corona te blijven verderzetten. Op die manier schalen we noodvoedselhulp in Oostende op en pakken we de te verwachten moeilijke periode die op ons afkomt samen aan. Zo heeft werken op afspraak in de winkel een meerwaarde omdat er veel meer op maat kan gewerkt worden en een aantal zaken vlotter gedetecteerd worden; ik denk aan zoiets als het bespreekbaar maken van een zeer beperkt inkomen bij sommige klanten. We denken ook dat een aanzienlijke groep kwetsbare burgers nog onvoldoende bereikt wordt, ondanks alle inspanningen. Een voortzetting en stevige uitbreiding van het outreachend werken tot bij de meest kwetsbaren kan ervoor zorgen dat we tijdens dergelijke toekomstige crisissen een grotere actieradius hebben. Ook hiervoor geloven we in samenwerking en afstemming met alle sociale partners van thuiszorgdiensten, straathoekwerk, jeugdwelzijnswerk tot onderwijs. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, zal er nood zijn aan een groot gemeenschappelijk plan van aanpak, met duidelijke rollen voor elke partner. Binnen zo’n plan is Antenne meer dan bereid om zijn rol te op te nemen.

We geloven in samenwerking en afstemming met alle sociale partners van thuiszorgdiensten, straathoekwerk, jeugdwelzijnswerk tot onderwijs.

meer info: www.oostende.be/antenne-sociale-kruidenier

Gepubliceerd op dinsdag 5 mei 2020 15.05 u.