Armoedebeleidsplan

In Oostende leven tussen de 11.700 en 16.000 mensen in armoede. Verschillende indicatoren wijzen op een hoge armoedeproblematiek in onze stad. Daarom coördineert het stadsbestuur een ambitieus armoedebestrijdingsplan met 5 hefbomen en 35 acties.

Armoede is meer dan een tekort aan geld. De impact van een leven in armoede is enorm. Mensen in armoede hebben beperkte of zelfs geen toegang tot een aantal essentiële domeinen van de samenleving. Deelnemen aan de maatschappij op een menswaardige manier kan vaak niet. Een aanhoudende armoedecontext leidt bovendien tot een stresssituatie die maakt dat mensen afhaken.

Een gefocuste aanpak

Armoedebestrijding moet gericht zijn op alle domeinen van het leven. Daarom werkt het stadsbestuur met een ambitieus 'Armoedebestrijdingsplan 2020-2025', met 5 hefbomen en 35 concrete acties. Het plan is ontwikkeld samen met verschillende organisaties onder regie van de stad. De stad gaat in dialoog, polst naar de noden op het terrein en realiseert ook maximale afstemming tussen de initiatieven in de stad.

De stadsdiensten werken samen aan het plan over bevoegdheden en beleidsdomeinen heen, en ook samen met externe partners. De coördinator armoedebestrijding volgt de acties op en is het aanspreekpunt voor stadsdiensten en externe diensten.

Vijf hefbomen om armoede te bestrijden

We investeren, bovenop de reguliere hulp- en dienstverlening, extra in hefbomen op vijf levensdomeinen die belangrijk zijn om kwaliteitsvol te kunnen leven voor elke Oostendenaar.

Deze hefbomen zijn stabiele tewerkstelling, een menswaardig inkomen, toegankelijke gezondheidszorg, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en een gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs. Deze hefbomen werden gekozen op basis van wetenschappelijk onderzoek en uitgewerkt met input van het middenveld.

35 acties maken het verschil

Elke hefboom concretiseren we in verschillende acties. Daarbovenop zijn er ook enkele overkoepelende acties.
Ongeveer een jaar na de lancering van het armoedebeleidsplan in december 2019 maken we anno 2021 een eerste stand van zaken. Via enkele Webinars voor het ruime werkveld in de periode december 2020 – juni 2021 geven we toelichting, beluisteren we feedback en gaan we in gesprek.

Meer info over de webinars

Samen kunnen we meer

Armoede bestrijden kunnen we niet alleen. Dit plan kan enkel slagen als we de handen in elkaar slaan met het middenveld en mensen in armoede zelf. Het armoedebestrijdingsplan is meteen ook een blijvende oproep tot verdere dialoog en samenwerking. Zo bouwen we verder aan een Stad waar elke Oostendenaar erbij hoort.