Armoedebeleidsplan

In Oostende leven tussen de 11.700 en 16.000 mensen in armoede. Verschillende indicatoren wijzen op een hoge armoedeproblematiek in onze stad. Daarom coördineert het stadsbestuur een ambitieus armoedebestrijdingsplan met 5 hefbomen en 35 acties.

Armoede is meer dan een tekort aan geld. De impact van een leven in armoede is enorm. Deelnemen aan de maatschappij op een menswaardige manier kan vaak niet. Een aanhoudende armoedecontext leidt bovendien tot een stresssituatie die maakt dat mensen afhaken. Mensen in armoede hebben beperkte of zelfs geen toegang tot een aantal essentiële domeinen van de samenleving. Het gaat o.m. om stabiele jobs, wonen, onderwijs, vrije tijd, gezondheidszorg.

Vijf hefbomen om armoede te bestrijden

Armoedebestrijding moet gericht zijn op alle domeinen van het leven. Daarom werkt het stadsbestuur met een ambitieus 'Armoedebestrijdingsplan 2020-2025', met 5 hefbomen en 35 concrete acties.

We investeren, bovenop de reguliere hulp- en dienstverlening, extra in hefbomen op vijf levensdomeinen die belangrijk zijn om kwaliteitsvol te kunnen leven voor elke Oostendenaar.

Deze hefbomen zijn

  1. stabiele tewerkstelling
  2. een menswaardig inkomen
  3. toegankelijke gezondheidszorg
  4. kwaliteitsvol en betaalbaar wonen
  5. een gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs

Deze hefbomen werden gekozen op basis van wetenschappelijk onderzoek en uitgewerkt met input van het middenveld.

Samen kunnen we meer

Armoede bestrijden kunnen we niet alleen. Het plan is ontwikkeld samen met verschillende organisaties onder regie van de stad. De stad gaat in dialoog, polst naar de noden op het terrein en realiseert ook maximale afstemming tussen de initiatieven in de stad.

De coördinator armoedebestrijding volgt de acties op en is het aanspreekpunt voor stadsdiensten en externe diensten.

Dit plan kan enkel slagen als we de handen in elkaar slaan met het middenveld en mensen in armoede zelf. Het armoedebestrijdingsplan is meteen ook een blijvende oproep tot verdere dialoog en samenwerking. Zo bouwen we verder aan een Stad waar elke Oostendenaar erbij hoort.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.