Welzijn en armoede platform (WAP)

Hoofdthemas

Met dit platform versterken we de verbindingen tussen het lokaal bestuur en het Oostendse welzijnsveld.

Een eigen nieuwsbrief, een jaarlijkse trefdag, structureel overleg met de verenigingen waar armen het woord nemen en samenwerken aan signalen met Ieders Stem Telt Oostende vormen de pijlers van dit platform.

Het Welzijn en armoede platform behoort tot het ruimere stedelijke én bovenlokaal netwerk m.b.t. welzijn en armoede waaraan veel partners participeren. Het gaat o.m. om  

  • Netwerk Huis van het Kind Oostende - Netwerk Huis van het Kind
  • Kernpartneroverleg Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
  • Netwerk Noodvoedselhulp Oostende (Neno)
  • Integratienetwerk Oostende (INO)
  • Werkgroep toeleiding UitPas
  • Overleg van de Oostendse woonzorgcentra
  • Lokaal overleg kinderopvang
  • Jeugdwelzijnsoverleg
  • Overleg jeugdhulp Oostende
  • Eerstelijnszone Oostende – Bredene

Op die manier bouwen we met verschillende organisaties aan een lokaal sociaal beleid waarbinnen de strijd tegen armoede een belangrijke prioriteit vormt.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.