Welzijn en armoede platform (WAP)

Hoofdthemas

Met dit platform versterken we de verbindingen tussen het lokaal bestuur en het  Oostendse welzijnsveld.

Een eigen nieuwsbrief, een jaarlijkse trefdag, verschillende dialoogtafels en samenwerken aan signalen vormen de pijlers van dit platform. Zo zijn er sinds 2019 structurele overlegmomenten met de verenigingen waar armen het woord nemen: Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen (BMLIKO), ATD Vierde Wereld, Jakoeboe en Samen Divers, en met het netwerk Ieders Stem Telt getrokken door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Daarnaast plannen we vanaf het najaar 2020 ook bezoekrondes aan de bestaande netwerken en adviesraden.

Op die manier bouwen we samen aan een lokaal sociaal beleid waarbinnen de strijd tegen armoede een belangrijke prioriteit vormt.

Het Welzijn en armoede platform behoort tot een groter en breder stedelijk en bovenlokaal netwerk m.b.t. welzijn en armoede met veel partners waaronder Multiculturele adviesraad, SeniorenadviesraadNetwerk Huis van het KindWijkraden, en de eerstelijnspsychologische hulp van Eerstelijnszone Oostende – Bredene.

Geïnteresseerd in meer?

Abonneer je op de digitale nieuwsbrief 'Welzijn en armoede'.