Atelier keramiek - 4de graad

Een blik achter de schermen van het keramiekatelier (4de graad).

Rik Delrue, de leerkracht keramiek, gebruikt zijn site om verder in te pikken op de opdrachten die in loop van het schooljaar werden gegeven.

Om een concreet voorbeeld te geven werd de opdracht “het maken van een dagboek” opnieuw op de classroom geplaatst. Deze werd in het begin van het schooljaar gegeven in het teken van het algemeen thema "identiteit" met als doel dat elke leerling iedere dag een klein werkje in klei boetseert, een weergave van hoe hij/zij zich voelt op die dag...

Uiteraard dient door de lockdown de opdracht bijgeschaafd te worden. Niet iedereen heeft thuis de mogelijkheid om met klei te werken, waardoor vanaf nu de leerlingen ook met andere materialen hun dagboek verder mogen uitbouwen.

Juist de beperking als leerling keramiek om geen klei voorhanden te hebben, kan een uitdaging zijn om tot nieuwe ideeën te komen en je grenzen te verleggen. Elementen die in een later stadium al dan niet in klei uitgewerkt kunnen worden of die in een groter concept van pas kunnen komen.

Een mooi voorbeeld is het werk van leerling Ludwine Debruyne.

Ludwine raakte tijdens het koffiedrinken gefascineerd door de koffiesporen die achterblijven op de tassen. De tekeningen die door de uitgedroogde koffie vastplakken aan het wit glazuur boeien haar. Een reeks werken "KOFFIE-DIK KIJKEN" werden vastgelegd met de bedoeling deze later in een groter concept te verwerken.

Voor Ludwine is de lockdown dus geen beperking en zoals ze zelf zo mooi zegt:

“Ik ervaar een verandering in het kijken naar andere dingen en let meer op details. Hoe beperkter mijn omgeving en middelen, hoe creatiever ik ben...".

  • Keramiek kunstacademie aan zee - ludwine debruyne
  • Keramiek kunstacademie aan zee - ludwine debruyne
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.